dr Monika Münnich - autoreferat
 
dr Monika Münnich - wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 
 
 
komisja habilitacyjna
 
prof. dr hab. Hanna Litwińczuk - przewodniczący
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL - sekretarz
prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz - recenzent
dr hab. Wojciech Morawski - recenzent
dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - recenzent
dr hab. Ziemowit Kukulski - członek komisji
ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL - członek komisji
 
Harmonogram
wszczęcie postępowania habilitacyjnego - 19.07.2017 r.
powołanie komisji habilitacyjnej - 7.11.2017
nadanie stopnia -

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2018, godz. 08:37 - Adam Jankowski