dr Paweł Nowik - autoreferat

 

dr Paweł Nowik - wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 

 

komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - przewodniczący komisji

ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL - sekretarz komisji

dr hab. Anna Musiała - recenzent

prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński - recenzent

prof. dr hab. Michał Seweryński - recenzent

dr hab. Piotr Prusinowski - członek komisji

prof. dr hab. Ludwik Florek - członek komisji

 

Harmonogram:

wszczęcie postepowania habilitacyjnego - 3.03.2017 r.

powołanie komisji habilitacyjnej - 6.06.2017 r.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2017, godz. 08:24 - Adam Jankowski