STUDIA

 

 1. „Cieniem nakryci po oczy”. Śmierć i jej postacie w twórczości Zbigniewa Herberta, w: Czułość dla   Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, Lublin 2005, s.41-96.
 2. Na tropach autora. O poezji Marcina Świetlickiego i nie tylko, „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s.141-151.
 3. Poezja „pustego peronu”. O twórczości Marcina Świetlickiego nieco inaczej, „Kresy. Kwartalnik Literacki.” 2006, nr 1-2, s. 156-161.
 4. „Zaświaty Pana Cogito” O nieśmiertelności w poezji Zbigniewa Herberta, w: Wokół Słowa, redakcja J. Pechman, W. Czaplewski, E. Koźmiński, Kołobrzeg 2006, s. 34-42.
 5. Herbertowe ars moriendi. Wiersze o nadchodzącej śmierci, w: Wyraz wyłuskany z piersi. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, red. B. Gautier, D. Knysz-Tomaszewska, J. M. Ruszar i M. Zieliński, Lublin 2006, s. 218-230.
 6. Herbertowe ars moriendi. Propozycja lektury wiersza „Ostatnie słowa”, „Kresy. Kwartalnik Literacki.” 2007, nr 1-7, s. 51-57.
 7. O Herlingu-Grudzińskim Włodzimierza Boleckiego, „Teksty Drugie” 2007, nr 1-2, s.98-105.
 8. Bibliografia prac Władysława Panasa 1970-2006, „Roczniki Humanistyczne” z. 1 Literatura polska (Pamięci Profesora Władysława Panasa) 2007, t. LV, s.341-349.
 9. Kalendarium Władysława Panasa http://tnn.pl/Wladyslaw_Panas,162.html Przedruk: „Scriptores” (Panas – Lublin jest księgą) 2008, nr 33, s.223-225
 10. Sztuka krytyki, „Kresy” 2009, nr 1-2, s.153-157
 11. Między literaturą faktu a literaturą dokumentu osobistego. Uwagi o strukturze Podróży do Burmy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, „Roczniki Humanistyczne” z. 1 Literatura polska (Prawda w literaturze) 2009, t. LVII, s.145-154.

 

 

 

PRACE REDAKCYJNE

 

 1.  „Roczniki Humanistyczne” z. 1 Literatura polska (Pamięci Profesora Władysława Panasa) 2007, t. LV 
 2. „Roczniki Humanistyczne” z. 1 Literatura polska (Miscellanea staropolskie) 2008, t. LVI
 3. „Roczniki Humanistyczne” z. 1 Literatura polska (Prawda w literaturze) 2009, t. LVII
Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2011, godz. 08:35 - Agnieszka Bielak