Konsultacje:

  • Wtorek 17.30 - 18.15, Akademik żeński

 

pawel_witek

dr Paweł Witek - adiunkt, doktor nauk społecznych. Współredaktor dwóch książek, autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w kraju i poza granicami w materiałach pokonferencyjnych, czasopismach, monografiach.

 

 

Przykładowe publikacje:

Witek P., Formal and Informal Assistance for Socially maladjusted Families: Probation Officer’s Experience, Kwartalnik „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” Stalowa Wola 2013, nr 36, s. 117-128.

 

Witek P., Relacje interpersonalne nauczyciel gimnazjum-uczeń wagarujący. Postulaty do pracy kuratora sądowego [w:] W dialogu z Korczakiem, pod red. Marzeny Nowickiej, Olsztyn 2014, s. 223-237.

 

Grzesiak-Witek D., Witek P., Method of Educational Kinesiology in the therapy of people with aphasic speech disorder – possibilities and limitations, [w:] A. Kazić (red.) PROCEEDINGS BOOK ZBORNIK RADOVA 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „CONTEMPORARY KINESIOLOGY“, Split 2015, s. 442-452.

 

Doświadczenie zawodowe, kursy i badania naukowe związane są m. in. z zagadnieniami profilaktyki społecznej, resocjalizacji nieletnich, zagrożeń związanych z dysfunkcjonalnością rodziny, uwarunkowań życia szkoły oraz funkcjonowania kurateli sądowej.

 

 


Zrealizowane kursy i szkolenia (wybór):

  • Kurs „Trening zastępowania agresji”- Stowarzyszenie „KARAN” Centrum Interwencji Kryzysowej w Warszawie.
  • Szkolenie „Pomoc czy przemoc? Interwencja w przypadku agresji młodzieży”.
  • Kurs „Patologiczne relacje w rodzinie, ich diagnoza i możliwości działań terapeutycznych” – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

 

Organizacja lub współorganizacja konferencji (wybór):

  • Organizator konferencji naukowej nt. „Sekta a osoba” 20 kwietnia 2009 roku Stalowa Wola.
  • Współorganizator konferencji nt. Tryptyk Naukowy „Niebezpieczne substancje: Niebezpieczne substancje: Dopalacze” 19 października 2009 roku Stalowa Wola.
  • Współorganizator konferencji krajowej nt. Tryptyk Naukowy „Niebezpieczne substancje: Pigułka gwałtu” 20 listopada 2009 roku Stalowa Wola.
  • Współorganizator konferencji nt. Tryptyk Naukowy „Niebezpieczne substancje: Problem nadużywania leków” 14 grudnia 2009 roku Stalowa Wola.
  • Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Krajowej z udziałem gości z zagranicy pt. Profilaktyka i prewencja wobec zachowań ryzykownych młodzieży, 25-26 kwiecień 2013 roku Stalowa Wola-Tarnobrzeg.
  • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Prawa dziecka: realizacja w rodzinie i społeczeństwie” 9-10 czerwiec 2015 roku Sandomierz-Stalowa Wola.

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2017, godz. 20:51 - Rafał Podleśny