DR PAWEŁ ZDANIKOWSKI 

ADIUNKT

 

dr Paweł Zdanikowski.jpg

 

ZYCIORYS 

 

2002 - stopień magistra prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; praca magisterska pt. Istota udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego 

2003 - asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL

2010 - stopień doktora nauk prawnych; rozprawa pt. Konstrukcja prawa udziałowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego, recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Ziemianin (USz), dr hab. Andrzej Herbet (KUL)

2011 - adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

- wykład obowiązkowy "Prawo handlowe"

- wykład kluczowy "Prawo umów handlowych"

 

 

- proseminarium 

- seminarium  "Prawo handlowe"  

- wykład monograficzny "Prawo hipoteczne i wieczystoksięgowe"

- konwersatorium "Prawo umów gospodarczych"

- ćwiczenia "Zobowiązania - część szczegółowa"

 

KONSULTACJE

poniedziałek 15.45-16.30

(w poniedziałek 8 stycznia w godz. 19.10-19.40)

 

 

 

 

 

plan zajęć

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

KONTAKT

 

pawel.zdanikowski[at]kul.pl

 

 

Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2018, godz. 07:45 - Paweł Zdanikowski