DR PAWEŁ ZDANIKOWSKI 

ADIUNKT

 

dr Paweł Zdanikowski.jpg

 

ZYCIORYS 

 

2002 - stopień magistra prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; praca magisterska pt. Istota udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego 

2003 - asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL

2010 - stopień doktora nauk prawnych; rozprawa pt. Konstrukcja prawa udziałowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego, recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Ziemianin (USz), dr hab. Andrzej Herbet (KUL)

2011 - adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

- wykład obowiązkowy "Prawo handlowe"

- wykład kluczowy "Prawo umów handlowych"

 

 

- proseminarium 

- seminarium  "Prawo handlowe"  

- wykład monograficzny "Prawo hipoteczne i wieczystoksięgowe"

 

KONSULTACJE

środa 16.30-17.15

 

 

 

 

plan zajęć

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

KONTAKT

 

pawel.zdanikowski[at]kul.pl

 

 

Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2017, godz. 08:27 - Paweł Zdanikowski