1. Wniosek 


2. Autoreferat 

 

3. Komisja habilitacyjna

- przewodniczący - ks. prof. dr hab. Jan Perszon

- sekretarz - ks. dr hab. Sławomir Pawłowski

- recenzent - ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski

- recenzent - ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła

- recenzent - dr hab. Krzysztof Leśniewski

- członek komisji - ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki

- członek komisji - ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

wszczęcie: 2 marca 2016 r. 

powołanie komisji: 10 maja 2016 r.

posiedzenie komisji: 15.06.2016 r.

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016, godz. 12:30 - Ewa Zięba