dr Piotr Pomorski

dr_piotr_pomorski

 

ŻYCIORYS

Urodził się 30 grudnia 1976 r. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. W latach 1995 - 2000 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Studia te ukończył z wyróżnieniem. Pracę magisterską pod tytułem „Dyrektywy sądowego wymiaru kary w świetle ustawodawstwa polskiego i praktyki sądowej" napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Wąska, w Zakładzie Prawa Karnego Porównawczego. Od 1 października 2000 r. pracuje w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (jako adiunkt). 18 stycznia 2008 r. obronił pracę doktorską pod tytułem „Problematyka zaległości w płatności podatków państwowych w latach 1993-2005". Na podstawie tej rozprawy Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji nadała w dniu 19 lutego 2008 roku stopień naukowy doktora prawa.

 

Jest autorem dziesięciu artykułów naukowych.

 

Od 2004 roku pracuje na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk Gospodarce w Stalowej Woli, prowadząc zajęcia ( wykłady, ćwiczenia, seminaria) z prawa finansów publicznych, prawa podatkowego i prawa bankowego. Jest opiekunem praktyk studenckich i jednym z koordynatorów Akademickiego Biura Porad Prawnych.

 

 

KONSULTACJE

wtorek 11.00-13.00

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2018, godz. 17:07 - Filip Ciepły