dr Piotr Sołtyk

 

Życiorys naukowy:

 

Urodzony w 1971 r. w Sandomierzu. Badacz funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nierówności finansowych budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  Absolwent Wydziału Ekonomii AR w Krakowie. W 2004 r. złożył z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin przed Komisją powołaną przez Ministra Finansów uzyskując uprawnienia (nr 750/2004) do wykonywania zawodu audytora. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w Katedrze Finansów na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2010). Ukończył studia podyplomowe w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego. Od 1 października 2012 r. pracuje na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na stanowisku adiunkta. Łączy teorię z praktyką gospodarczą realizując audyty w sektorze publicznym. Prowadzi szkolenia dla pracowników pionów finansowo – księgowych podmiotów zainteresowania publicznego. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział w Krakowie.

 

Jest autorem ponad 78 artykułów naukowych i popularno naukowych. 

 

Koordynator merytoryczny projektu naukowego [MO197 - Aktualne problemy samorządu  terytorialnego           w Polsce] Projekt zakończony wydaniem monografii naukowej.

 

Wybrane pozycje literaturowe: monografie, książki:

  1. Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych -  projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania, Piotr Sołtyk - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2013, s. 316, ISBN 978-83-255-5384-5;
  2. Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi, (praca zbiorowa), red. Monika Dębowska-Sołtyk i Piotr Sołtyk, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 361, ISBN 978-83-255-5991-5;
  3. Finanse samorządowe, Piotr SOŁTYK, Monika Dębowska-Sołtyk, Warszawa: Difin, 2016, s.292,ISBN 978-83-8085-002-6
  4. Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce, Piotr SOŁTYK, Beata Springer, Małgorzata Kmak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Texter, 2016, s.115 s. ISBN 978-83-7790-411-4.

Zainteresowania naukowo – badawcze:

 

Finanse publiczne

Finanse samorządowe

Efektywność usług publicznych

System kontroli i audyt w sektorze publicznym

Dyscyplina finansów publicznych

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa w podmiotach publicznych

 

Wykładane przedmioty:

 

Finanse publiczne

Finanse samorządowe

Makroekonomia

Sprawozdawczość finansowa

Audyt wewnętrzny

Rachunkowość budżetowa

Controling w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczno – finansowa

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2016, godz. 13:23 - Filip Ciepły