Dr Jadwiga Plewko - socjolog, adiunkt w Katedrze Socjologii Grup Etnicznych Instytutu Socjologii, na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, WSNS w Lublinie, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, WSHE w Łodzi.

Zainteresowania naukowe:
 • Socjologia procesów migracyjnych (uwarunkowania procesów migracyjnych w Polsce w XIX i XX w.; najnowsze procesy emigracji zarobkowej z Polski),
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i w krajach europejskich,
 • Mikrostruktury społeczne,
 • Socjologia historyczna.

Autorka książek:

 • Duszpasterstwo Polonii w procesie jej integracji ze społeczeństwem kanadyjskim 1875-1988, Lublin 1996;
 • Kronika 30-lecia Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego 1972-2002, Lublin 2002;
 • współautorka Leksykonu geograficzno-historycznego parafii i kościołów polskich w Kanadzie, pod red. E. Walewandra, t. 1, Lublin 1992, t. 2. Lublin 1993;
 • autorka kilkudziesięciu artykułów, opracowań, haseł z zakresu problematyki etnicznej, migracyjnej i polonijnej.

Udział w projektach międzynarodowych:

 • w latach 1982-1983, 1985 r., 1988 r. udział w projekcie badawczym KUL realizowanym na terenie Kanady i USA na temat historii parafii polskich w Ameryce Północnej,
 • od 2004 r.– udział w programie wymiany stypendialnej Sokrates/Erasmus – funkcja koordynatora Instytutu Socjologii KUL,
 • od 2005 r. – udział w Migralink Project Interreg III B Cadses (5C065),
 • od 2006 r. - udział w Migrvalue Project Interreg III B Cadses.
Autor: Beata Głażewska
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2006, godz. 14:40 - Beata Cybulak