ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: Interesuje mnie, jak na tempo fotosyntezy fitoplanktonu wpływają czynniki fizyczne i pogodowe, takie jak natężenie i rozmieszczenie światła w toni, temperatura, falowanie i mieszanie wody.

 

Praca magisterska pt. "Sezonowa  i dobowa dynamika warunków termiczno-tlenowych w ekosystemach jeziornych" - magister ochrony środowiska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2001

Rozprawa doktorska pt. "Zależność pomiędzy natężeniem promieniowania fotosyntetycznie aktywnego (PAR) produkcją pierwotną i zagęszczeniem fitoplanktonu, w trzech jeziorach Pojezierza Łeczyńsko-Włodawskiego" - doktor nauk biologicznych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010

 

PUBLIKACJE

 

  • Pęczuła W., Mencfel R., Kowalczyk-Pecka D. 2013. Among-lake variation in vertical distribution of invasive, bloom-forming algal species Gonyostomumsemen (Raphidophyceae) in stratified humic lakes ofeastern Poland. International Review of Hydrobiology, 98, 1–9.
  • Mencfel R. 2013. Relationship among biomass of algae and concentration of chlorophyll a, against the taxonomic structure of phytoplankton in three lakes on Lublin Polesie Region. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. X w druku
  • Wojciechowska W., Solis M., Mencfel R. 2012. Phytoplankton as an ecological criterion for differentiation of mid-forest lakes in Sobibór Landscape Park. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. IX w druku
  • Wojciechowska W., Mencfel R. 2011. The influence of environmental parameters on quantity and structure of the fitoplankton in eutrophic lake Glebokie Uścimowskie. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. VIII, 232-240.
  • Mencfel R. 2011. Relationship among range of the euphotic zone and visibility of Secchi disc in three lakes of Leczna-Wlodawa Lake District. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. VIII:97-104.
  • Solis M., Poniewozik M., Mencfel R. 2009. Bloom-forming cyanobacteria and other algae in selected anthropogenic reservoirs of the Łęczna-Włodawa Lakeland  Oceanological  and Hydrobiological Studies  Vol. XXXVIII
  • Pęczuła W., Mencfel R., Baryła K. 2006. Preliminary limnological characteristics of reservoirs on the reclaimed waste heap of sulphur mine “Machów” (SE Poland), Archives of Environmental Protection, Zabrze. vol. 32 no.4, 15-24.
  • Solis M., Mencfel R. 2006. Spatial distribution of phytoplankton in macrophyte-dominated Lake Długie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin. sectio C vol. LXI, 119-129.
  • Mencfel R., Pasztaleniec A. 2004. Charakteryzation of the winter phytoplankton in Rogóźno lake, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin. sectio C vol. LIX, 67 - 72. 
  • Pasztaleniec A., Mencfel R. 2002. Some abiotic and biotic factors of the six lakes of Łęczna – Włodawa Lakeland (Lublin Polesie Region) in summer period, Lublin. Acta Agrophysica 67, część 2, 229-237. 

 

Ekspertyzy naukowe/współpraca z biznesem:

 

2013: Badania ekologiczne i wykonanie oceny wpływu środowiska i antropopresji na kondycję i funkcjonowanie stawu w Parku Miejskim. – na zlecenie Gminy Miasto Lubartów

2012: Wyznaczenia ścieżki przyrodniczej i przygotowania materiałów do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. – Przygotowana w ramach projektu pt.: „Transfer wiedzy szansą biznesu” finansowanego z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego- beneficjent Kagi Tanka Piotr Jaszczuk

 

Zajęcia dydaktyczne:

- Hydrologia 

- Hydrobiologia

Konsultacje: p. 602 C WMP

        Ochrona Środowiska  - czwartek        godz.  9:00-10:00, 14:10-14:40 

        Biotechnologia II rok  - poniedziałek    godz. 12:30-13:30

        Biotechnologia III rok - środa             godz. 11:00-12:30

ROZKŁAD ZAJĘĆ

 

e-mail:mencfelr@kul.lublin.pl

· 

Autor: Agnieszka Artemiuk
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2014, godz. 10:55 - Agnieszka Artemiuk