dr Rafał Łopucki

 

e-mail: lopucki[at]kul.pl

tel. (81) 445-46-45

 

Rafał Łopucki

 

Problematyka naukowa

 

ekologia populacji drobnych ssaków Micromammalia, ekologia miasta, adaptacje behawioralne zwierząt, ochrona przyrody, wpływ inwestycji infrastrukturalnych na faunę ssaków

 


 

Data uzyskania stopnia naukowego:

 

 • doktor – Katolicki Uniwesytet Lubelski – 2006r., promotor: prof. dr hab. Roman Andrzejewski
 • magister – Katolicki Uniwersytet Lubelski – 2000 r., promotor: prof. dr hab. Roman Andrzejewski

 


 

Doświadczenie zawodowe:

 

 • Katedra Ekologii Stosowanej – WBiNoŚ KUL (2013 – do chwili obecnej) – adiunkt
 • Wirtualny Leksykon Przyrodniczy – opracowanie koncepcji i administrowanie stroną internetową (2009 – do chwili obecnej)
 • Katedra Ekologii Stosowanej – WMP KUL (2007-2013) – adiunkt
 • Katedra Zoologii i Ekologii – WMP KUL (1999-2006) – asystent naukowo-dydaktyczny
 • Katolicki Uniwersytet w Luvain la Neuve (IV-V 2004) – staż naukowy

 


 

Publikacje naukowe:

 

 • Łopucki R., Kiersztyn A. 2015. Urban green space conservation and management based on biodiversity of terrestrial fauna – a decision support tool. Urban Forestry & Urban Greening 14: 508-518. doi:10.1016/j.ufug.2015.05.001

 • Łopucki R., Kitowski I. 2014. The occurrence of the Bicoloured White-Toothed Shrew Crocidura leucodon (Hermann, 1780) in cities of eastern Poland. In: P. Indykiewicz & J. Böhner (Eds.). Urban fauna. Animal, Man, and the City – Interactions and Relationships. Bydgoszcz: 325-332.

 • Łopucki R., Sadowska M. 2014. The Small mammals of the Stasin forest nature reserve in Lublin – similarities and differences with urban parks. In: P. Indykiewicz & J. Böhner (Eds.). Urban fauna. Animal, Man, and the City – Interactions and Relationships. Bydgoszcz: 333-337.

 • Łopucki R., Mróz I., Berliński Ł., Burzych M. 2013. Effects of urbanization on small-mammal communities and the population structure of synurbic species: an example of a medium-sized city. Canadian Journal of Zoology 91(8): 554-561.

 • Łopucki R., Mróz I., Orłowska B. 2013. Przypadki nietypowego ubarwienia u nornicy rudej Myodes glareolus w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 21: 336-368.

 • Łopucki R., Mróz I. 2012. Biodiversity of city fauna - state, threats and the perspective of protection.  In: J.R. Rak [ed.] Problems of nature protection, using the environment and promotion of tourist attractions of south-eastern Poland, eastern Slovakia and western Ukraine. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 469-480.
 • Łopucki R., Mróz I. 2012. Abiotyczne zmiany środowiska wywołane przez rudbekię nagą Rudbeckia laciniata - inwazyjny gatunek rośliny z rodziny astrowatych Astraceae. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 14. Zeszyt 33/4: 241-249.
 • Łopucki R., Prasowska M. 2012. The role of biological inventory and monitoring in the environmental impact assessment.  In: J.R. Rak [ed.] Problems of nature protection, using the environment and promotion of tourist attractions of south-eastern Poland, eastern Slovakia and western Ukraine. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 317-326.
 • Łopucki R., Szeląg A. 2011. Urban and suburban populations of the common hamster: differences in density and habitat preferences. [In:] P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Bohner, B Kavanagh (eds.), Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP Bydgoszcz: 525-532.
 • Łopucki R., Mróz I. 2011. Rzadkie gatunki drobnych ssaków Podkarpacia. [W:] J. Rak (red.) Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 129-146.
 • Łopucki R., Mróz I. 2011. Pierwsze stwierdzenie ryjówki górskiej Sorex alpinus w Magurskim Parku Narodowym (Beskid Niski). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (4): 365-369.
 • Mróz I., Łopucki R. 2011. The role of river valleys in maintaining the diversity of mammals in urban areas. [In:] P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Bohner, B Kavanagh (eds.), Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP Bydgoszcz: 503-510.
 • Artemiuk A., Łopucki R. 2011. Fauna motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) zbiorowisk łąkowych Obwodu Ochronnego Huta Krempska w Magurskim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 19: 247-261.
 • Artemiuk A., Łopucki R. 2011. Rola rezerwatów florystycznych w zachowaniu różnorodności fauny motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) na przykładzie południowo-wschodniej Polski.[W:] J. Rak (red.) Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 99-118.
 • Łopucki R., Prasowska M. 2010. Historical aspects of the distribution of non-idnigenous plant species in Magurski National Park. In: J.R. Rak [ed.] Ecological and tourist advantages of the north part of Carpathian Euroregion. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 153-163.
 • Artemiuk A., Łopucki R. 2010. Obszary Natura 2000 - nowa forma ochrony przyrody w świadomości turystów odwiedzających parki narodowe. W: J.R. Rak [red.] Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 271-279.
 • Łopucki R., Mróz I . 2010. Cases of colouration anomalies in small mammals of Poland, and reasons of  their incidence. Annales UMCS, Sectio C, Biologia: 67-77.
 • Łopucki R., Mróz I., Prasowska M. 2009. Faunistyczne konsekwencje wieloletnich deficytów wody w Kampinoskim Parku Narodowym na przykładzie przekształceń zespołu drobnych ssaków w lasach olszowych. [w:] Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych, red. A. Andrzejewska A. Lubański, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 437-441.
 • Mróz I., Łopucki R., Owadowska-Cornil E. 2009. Potencjalne i rzeczywiste miejsca występowania nornika północnego Microtus oeconomus na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w aspekcie postępującego zaniku i fragmentacji zbiorowisk turzycowych. [w:] Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych, red. A. Andrzejewska A. Lubański, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 427 - 437.
 • Łopucki R. 2009. Daily and spatial variability of temperature and humidity at the ground level within forest and meadow habitats of the mountainous landscape. Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park 2: 12-16.
 • Łopucki R., Mróz I.  2009. Application of biocenotic indexes in biotic monitoring. Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park 2: 91-96.
 • Łopucki R., Rogowski K., Skiwski M. 2009. Characteristics of abundance and biomass of invertebrates in three types of habitats in Cracăul Valley (Vanatori Neamt Nature Park, Romania). Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park 2: 47-53.
 •  Mróz I., Łopucki R. 2009. Methods and techniques for the monitoring of small mammals. Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park 2: 85-90.
 •  Mróz I., Łopucki R., Antosiewicz M., Najda M. 2009. Diversity of small mammals fauna from Vanatori Neamt Nature Park (Romania). Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park 2: 60-67.
 • Andrzejewski R., Badaszek M., Łopucki R., Mróz I., Pastucha A., Prasowska M., Wawrzak D. 2007. Artificial tunnels as a method for studying populations of small rodents. Polish Journal of Ecology 55(3): 535-542.
 • Łopucki R. 2007. Social relationships in a bank vole Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) population: video monitoring under field conditions. Polish Journal of Ecology 55(3): 543-558.
 • Łopucki R., Mróz I., Prasowska M. 2007. Zmiany składu gatunkowego gryzoni na terenie olsów Kampinoskiego Parku Narodowego wywołane obniżaniem się poziomu wód gruntowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63(1): 72-82.
 • Perzanowski K., Klich D., Łopucki R., Mróz I., Niewinna M. [red.] 2007. Bioenergetyka ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne. Werset. Lublin. pp. 168.
 • Łopucki R., Szymroszczyk P., 2003. Recognition of interspecific familiar versus unfamiliar odours among bank voles and yellow-necked mice. Acta Theriologica 48 (2): 167-176.
 

 
Publikacje popularnonaukowe:
 
 • Artemiuk A., Klich D., Łopucki R. 2013. Wirtualny Leksykon Przyrodniczy – wirtualna przyroda na KUL. Przegląd Uniwersytecki 4(144): 44-46.

 • Łopucki R., Mróz I. 2012. Miejskie zoo. Wiad. Brzoz. XXI(1): 64
 • Mróz I., Łopucki R. 2011. ...i tylko kasztanów żal. Wiad. Brzoz. XX(12): 66.
 • Mróz I., Łopucki R. 2011. Jemiołuszka. Wiad. Brzoz. XX (1): 54.
 • Mróz I., Łopucki R. 2011. Co warto wiedzieć o lisie. Wiad. Brzoz. XX (2): 62.
 • Łopucki R., Mróz I. 2011. Jak nie dać się zjeść. Wiad. Brzoz. XX (3): 68.
 • Mróz I. Łopucki R. 2011. Feromony, czyli co mówią zapachy. Wiad. Brzoz. XX (4): 76.
 • Łopucki R., Mróz I. 2011. Wiosenne osobliwości florystyczne. Wiad. Brzoz. XX (5).
 • Mróz I., Łopucki R. 2011. Pocałuj żabkę w łapkę… Wiad. Brzoz. XX (6).
 • Mróz I., Łopucki R. 2010. Naturalne pożary – pozytywna strona żywiołu. Wiad. Brzoz. XIX (12): 74.
 • Łopucki R. 2010. Jak przetrwać zimę? O strategiach zimowania zwierząt. Wiad. Brzoz. XIX (1): 51-52.
 • Łopucki R. 2010. Kret europejski, czyli krótka historia o tym, jak czarne może być białe. Wiad. Brzoz. XIX (3): 50.
 • Łopucki R. 2010. Wędrówki motyli. Wiad. Brzoz. XIX (4): 54.
 • Łopucki R. 2010. Co chomiki lubią najbardziej? Wiad. Brzoz. XIX (7-8): 66.
 • Łopucki R. 2010. Brzoza, jak to łatwo powiedzieć... . Wiad. Brzoz. XIX (9): 64.
 • Łopucki R. 2010. Nie więcej niż pięć. Wiad. Brzoz. XIX (11): 51.
 • Łopucki R., Artemiuk A., Klich D. 2009. Wirtualny Leksykon Przyrodniczy. http://www.kul.pl/wirtualny-leksykon-przyrodniczy,13414.html
 • Łopucki R. 2002. Co w trawie piszczy? Przegląd Uniwersytecki KUL 3(77): 16.
 • Andrzejewski R., Łopucki R., Prasowsk M. 2001. Z myszy kukułka. Puszcza Kampinoska 3(31): 10-11.
 • Fąfara D., Łopucki R. 1999. Kolejny albinos. Puszcza Kampinoska 1(21): 15-16.
 

 
Konferencje naukowe:
 
 • Kitowski I., Łopucki R. 2015. Small carnivores in urban and agricultural landscape of south-east Poland – case study of the weasel (Mustela nivalis). 17th International Symposium on Landscape and Landscape Ecology. 27-29 maja, Nitra, Słowacja. Poster.
 • Klich D., Łopucki R. 2014. Wind farms may affect spatial distribution of terrestrial mammals  a case study in Beskid Niski Mts. (Northern Carpathians). III Międzynarodowa Konferencja Forum Carpaticum Local Responses to Global Challenges. Ivan Franko National University of Lviv, UJ, 16-18 września, Lwów, Ukraina. Referat.
 • Łopucki R., Kiersztyn A. 2014. Zarządzanie bioróżnorodnością na terenach zurbanizowanych  matematyczne narzędzia wspierania decyzji. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Fauna miast  Zwierzę, człowiek, miasto – wzajemne oddziaływania i zależności. UTP, 18-19 września, Bydgoszcz. Referat.
 • Klich D., Łopucki R., Gielarek S. 2014. Farmy wiatrowe Podkarpacia i ich możliwy wpływ na zwierzęta naziemne. XV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2014 Walory przyrodnicze i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.
 • Łopucki R., Kitowski I. 2014. Synurbizacja zębiełka białawego Crocidura leucodon (Hermann, 1780) w miastach wschodniej Polski. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Fauna miast  Zwierzę, człowiek, miasto  wzajemne oddziaływania i zależności. UTP, 18-19 września, Bydgoszcz. Referat.
 • Mróz I., Łopucki R., Orłowska B., Klich D. 2014. Are small mammals a vector ofMycobacterium bovis for European bison population in Bieszczady Mts? III Międzynarodowa Konferencja Forum Carpaticum Local Responses to Global Challenges. Ivan Franko National University of Lviv, UJ, 16-18 września, Lwów, Ukraina. Poster.
 • Artemiuk A., Łopucki R. 2014. Rezerwat przyrody w mieście. Wiedza o rezerwacie oraz jego znaczenie dla mieszkańców miasta. XV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2014 Walory przyrodnicze i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.
 • Artemiuk A., Łopucki R. 2013. Edukacja przyrodnicza na przykładzie Wirtualnego Leksykonu Przyrodniczego. W stronę nowych rozwiązań… XIV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego.

  23–24 września, Brzozów.

 • Łopucki R. 2012. Behawioralne adaptacje u gatunków synurbijnych - przykład zimowego behawioru myszy polnej Apodemus agrarius. XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Ekologia miasta. Toruń.
 • Mróz I., Łopucki R. 2012. Czy drobne ssaki mogą być wektorem prątka gruźlicy dla bieszczadzkiej populacji żubrów? XIII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna, Brzozów.

 • Barszcz K., Orłowska B., Kupczyńska M., Wąsowicz M., Mróz I., Łopucki R. 2012. Morfometria serca nornicy rudej (Myodes glareolus). XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Wrocław.
 • Mróz I., Łopucki R. 2012. Drobne ssaki naziemne w środowisku miejskim - ograniczenia siedliskowe i wzorce rozmieszczenia w gradiencie urbanizacji. XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Ekologia miasta. Toruń.
 • Łopucki R., Mróz I. 2012. Abiotyczne i biotyczne zmiany środowiska wywołane przez rudbekię nagą Rudbeckia laciniata (L.) - inwazyjny gatunek rośliny z rodziny astrowatych Asteraceae. VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie "Gatunki obce w lasach". Rogów.
 • Łopucki R., Mróz I. 2012. Zmiana preferencji siedliskowych u gatunków inwazyjnych na przykładzie rudbekii nagiej Rudbeckia laciniata (L.) i nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis (L.). VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie "Gatunki obce w lasach". Rogów.
 • Łopucki R., Mróz I. 2011. Różnorodność biologiczna fauny miast - stan zagrożenia i perspektywy ochrony.  XII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Człowiek a ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich. Brzozów. Referat.
 • Artemiuk A. Łopucki R. 2011. Magurski Park Narodowy jako obszar monitoringu migracji Rhopalocera. XII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Człowiek a ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich. Brzozów. Referat.
 • Łopucki R., Mróz I., Berliński Ł., Burzych M. 2011. Różnorodność gatunkowa i synurbizacja drobnych ssaków na terenach zurbanizowanych na przykładzie Lublina. V Ogólnopolska Konferencja Fauna miast - biologia i zagrożenia gatunków. Bydgoszcz. Referat.
 • Łopucki R., Szeląg A. 2011. Miejskie i podmiejskie populacje chomika europejskiego Cricetus cricetus: różnice w zagęszczeniach i preferencjach siedliskowych. V Ogólnopolska Konferencja Fauna miast - biologia i zagrożenia gatunków. Bydgoszcz. Poster.
 • Mróz I., Łopucki R. 2011. Rola dolin rzecznych dla zachowania różnorodności fauny ssaków w mieście.  V Ogólnopolska Konferencja Fauna miast - biologia i zagrożenia gatunków. Bydgoszcz. Poster.
 • Gnioska D., Łopucki R., Mróz. I., Mydlak P. 2011. Kret europejski Talpa europaea jako przykład gatunku odpornego na urbanizację. V Ogólnopolska Konferencja Fauna miast - biologia i zagrożenia gatunków. Bydgoszcz. Poster.
 • Łopucki R. 2010. Przyrodnicze konsekwencje introdukcji obcych gatunków roślin na przykładzie rudbeki Rudbeckia laciniata (L.). XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna, Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. Brzozów. Referat.
 • Mróz I., Łopucki R. 2010. Rzadkie gatunki drobnych ssaków Podkarpacia. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna, Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. Brzozów. Referat.
 • Artemiuk A., Łopucki R. 2010. Rola rezerwatów florystycznych w ochronie motyli. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna, Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. Brzozów. Referat.
 • Mróz I., Łopucki R. 2009. Potencjalne i rzeczywiste miejsca występowania nornika północnego Microtus oeconomus w aspekcie postępującego zaniku i fragmentacji zbiorowisk turzycowych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego, Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Izabelin. Referat.
 • Mróz I., Łopucki R. 2009. Faunistyczne konsekwencje wieloletnich deficytów wody w Kampinoskim PN na przykładzie przekształceń zespołu drobnych ssaków w lasach olszowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego, Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Izabelin. Poster.
 • Łopucki R., Prasowska M. 2009. Historyczne uwarunkowania rozmieszczenia obcych gatunków roślin na terenie Magurskiego Parku Narodowego. X Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna, Walory ekologiczne i turystyczne w Euroregionie Karpackim. Brzozów. Referat.
 • Łopucki R. 2007. Ogólnopolska Konferencja Bioenergetyka ekologiczna - możliwości zastosowań praktycznych. Lublin. Udział w organizacji konferencji.
 • Andrzejewski R., Baranowska J., Krywko E., Łopucki R., Mróz I., Prasowska M. 2004. Environmental conditioning by rodents. IX International Conference Rodens & Spatium, Lublin, Poland. Referat.
 • Krywko E., Łopucki R. 2004. Reaction of bank vole on weasel's scent in natural condition. IX International Conference Rodens & Spatium, Lublin, Poland. Referat.
 • Szul M., Łopucki R. 2003. Aktywność ruchowa drobnych gryzoni mierzona metodą bieżni kołowej. IV Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków, Siedlce. Poster.
 • Andrzejewski R., Łopucki R. 2002. Influence of food concentration on space activity of bank voles. VIII International Conference Rodents & Spatium. Louvain-la-Neuve, Belgia. Poster.
 • Andrzejewski R., Krywko E., Łopucki R., Szymroszczyk P. 2000. Habitat use related to odour detection in bank vole population. VII International Conference Rodents & Spatium, Ceske Budejovice. Czech Republic. Referat.
 • Łopucki R. and Szymroszczyk P. 2000. Interspecific odour reactions among bank vole and yellow-necked mouse. VII International Conference Rodens & Spatium. Ceske Budejovice. Czech Republic. Poster.
 • Łopucki R., Szymroszczyk P. 2000. Zapachowa znajomość osobnicza w układzie gatunków Clethrionomys glareolus-Apodemus flavicollis. VIII Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna, Bioróżnorodność i ochrona ssaków w Polsce. Lublin. Poster. Udział w organizacji konferencji.
 • Łopucki R., Szymroszczyk P. 1999. Metodyka badań zapachowej znajomości osobniczej w układach międzygatunkowych. II Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków, Mikołajki. Referat.

 

Wszystkie publikacje pracowników Katedry Ekologii Stosowanej od 2002 roku

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2016, godz. 09:58 - Rafał Łopucki