Dr Bohdan Rożnowskiadiunkt w Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii przemysłowej w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych oraz w Instytucie Marketingu i Zarządzania KUL. Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Komitetu PAN „Człowiek i środowisko”. Autor ponad 50 publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu: psychologii społecznej, rozwiązywania konfliktów, zarządzania personelem, analiz zachowań konsumenckich i wyborczych. Doświadczony trener i negocjator, członek licznych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
Autor: Beata Głażewska
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2006, godz. 14:04 - Beata Cybulak