dr Sebastian Kwiecień - autoreferat

 

dr Sebastian Kwiecień - wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 

 

Komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Tadeusz Włudyka - przewodniczący komisji

dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL - sekretarz komisji

prof. dr hab. Leon Kieres - recenzent

prof. dr hab. Marek Wierzbowski - recenzent

dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL - recenzent

prof. dr hab. Marek Szewczyk - członek komisji

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - członek komisji

 

Harmonogram:

Wszczęcie - 14 października 2016 r.

Powołanie komisji - 6 grudnia 2016 r.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 09:12 - Adam Jankowski