Wykaz wybranych publikacji:

 

  • Rola wytycznych konserwatorskich w planach rewitalizacji miast, „Roczniki Humanistyczne”, 52(2004), z. 4, s. 469-473.
  • Istota rzeczy, czyli sensybilizm Kazimierza Głaza, wstęp do katalogu wystawy Kazimierza Głaza w Galerii Prezydenckiej w Warszawie, październik 2004 r., Warszawa 2004.
  • Zaślubiny Starego i Nowego Testamentu w sztuce XV wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 52(2004), z. 4, s. 451-459.
  • Żywiołowość włoskich obrazów Zaślubin Maryi z Józefem (XIV-XVI w.) – wpływ obyczajowości na sztukę sakralną, [w:] Obraz i żywioły. Materiały z Konferencji „Obraz i żywioły”, KUL Jana Pawła II, 11-12.10.2006, red. M. U. Mazurczak, M. Żak, Lublin 2007, s. 339-351.
  • Rytuały i gesty w toskańskich obrazach Zaślubin Maryi z Józefem od XIV do połowy XVI wieku, [w:] Człowiek średniowiecza wobec sacrum. Rytuał, gest, modlitwa. Materiały z konferencji naukowej, Siedlce-Drohiczyn, 12-14.09.2008 (w druku).
  • Przejawy rembrandtyzmu w twórczości graficznej Jana Piotra Norblina, [w:] Jan Piotr Norblin. Grafika ze zbiorów Jacka Kozińskiego, kat. wyst. w Muzeum Czartoryskich w Puławach, red. D. Święcicka-Odorowska, Puławy 2010, s. 12-13.
  • „Czartoryscy. Powrót do Puław” – omówienie wystawy z zaakcentowaniem wątków chopinowksich, „Studia Puławskie”, 11(2010), s. 21-26.

 

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013, godz. 09:30 - Ireneusz Marciszuk