II Kongres Mediewistów Polskich
Stały Komitet Mediewistów Polskich, Instytut Historii UMCS, Instytut Historii KUL,  Fundacja UMCS
Lublin 19-21 września 2005
Referat: Zaślubiny i uczty w ikonografii XV w. według tradycji Starego i Nowego Testamentu

Konferencja: Obraz i żywioły
Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej, IHS, KUL Jana Pawła II
Lublin, 11-12 października 2006
Referat: Żywiołowość włoskich obrazów Zaślubin Maryi z Józefem (XIV-XVI w.) – wpływ obyczajowości na sztukę sakralną

Konferencja: Człowiek średniowiecza wobec sacrum. Rytuał, gest, modlitwa
Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Siedleckie Towarzystwo Naukowe
Siedlce-Drohiczyn, 12-14 wrzesień 2008 r.
Referat: Rytuały i gesty we włoskich przedstawieniach Zaślubin Maryi z Józefem (XIV-XVI w.)

 

Konferencja: Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji
Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 15-17 września 2011
Referat: Przeszłość Przyszłości – adaptacja Świątyni Sybilli, Domu Gotyckiego oraz wnętrz
pałacowych w Puławach na cele wystawiennicze

 

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013, godz. 09:30 - Ireneusz Marciszuk