Dr Tomasz Sieniow – jest adiunktem w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL. Skończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 2003 uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W latach 1999-2000 studiował na Chicago-Kent College of Law, otrzymując tytuł Master of Laws in International and Comparative Law. Jego zainteresowania naukowe obejmują problemy ochrony praw własności intelektualnej w handlu międzynarodowym, edukacji prawniczej i dostępu do zawodów prawniczych w Unii Europejskiej oraz ochrony prawnej uchodźców. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa europejskiego i ochrony prawnej uchodźców. Wykłada również po angielsku w ramach Szkoły Prawa Amerykańskiego KUL. Od 2004 roku pełni funkcję koordynatora Sekcji Uchodźczej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL. Był pomysłodawcą, koordynatorem i wykładowcą w Programie Summer School Human Rights and European Law. Jest prezesem zarządu Instytutu na rzecz Państwa Prawa.
Autor: Beata Głażewska
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2006, godz. 14:03 - Beata Cybulak