Zainteresowania naukowe

Główne dziedziny zainteresowań: szerokie spektrum zagadnień (meta)logiki i (meta)filozofii, w tym podstawy i zastosowania logiki i filozofii, podstawy filozoficzne logiki i logiczne filozofii (przedwojenny program" zastosowań logiki do zagadnień filozoficznych", polska tradycja).

 • W semiotyce - szczególnie pragmatyka, zwłaszcza zdania-sądu i związana: przeświadczenia, przekonania, odnośny dyskurs, struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzi zdaniowych, jej przeniesienie na odpowiedniki logiczno-zdaniowe, a także wypowiedzi pierwszoosobowe i modalne, fenomen dyskusji.
 • Problematyka metodologii nauk, a zwłaszcza filozofii klasycznej (polska tradycja: J. Kalinowski, S. Kamiński, S. Swieżawski, K. Wojtyła i inni): metafizyka - ontologia, intuicja - dyskurs, transcendentalia - pryncypia, reduplikatywy, dynamika filozofowania, w tym kontrolowana "przewrotność filozoficznych pojęć", filozofowanie z odniesieniem do języka i podmiotu poznającego (jako problem).
 • (De)klasycyzacja, zwłaszcza w logice i w filozofii, geneza, struktura i funkcja-cel (za S. Kamińskim), w związku z czym etno-, etymo- i metaforomyślenie-poznanie i jego ujęzykowienie, w tym biogeniczne, biostrukturalne i bioaplikacyjne.
 • Odrębna problematyka, to status filozofii praktycznej (J. Kalinowski) i podstawy etyki (polska klasyczna tradycja J. Woroniecki, K. Wojtyła i F. W. Bednarski), etyczne podstawy pedagogiki, kategoria sumienia i autorytetu.


Pozostałe zainteresowania

 • język logiki,
 • notacje logiczne,
 • psychologizm i logicyzm,
 • status tzw. pryncypiów w logice tradycyjnej i współczesnej,
 • podstawy naukoznawstwa (projekt kierunku studiów),
 • metodologia teologii i nauk o rodzinie, a także
 • filozofia i logika rosyjska.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2012, godz. 20:30 - Andrzej Zykubek