ARTYKUŁY

 1. J. Bubak: Księga naszych imion. Wrocław - Warszawa - Kraków 1993. [Rec.] "Język Polski" 1994 nr 2 s. 235.
 2.  „Ciemne źródło", czyli pytanie o cierpienie. "Kresy" 1998 nr 4 s. 170-173.
 3. D. Opacka-Walasek: „...pozostać wiernym niepewnej jasności". Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta. Katowice 1996.[Rec.] "Ruch Literacki" 1998 nr 4 s. 571-575.
 4. Dlaczego klasyk? O problemie klasycyzmu poezji Zbigniewa Herberta. „Roczniki Humanistyczne" 1999 z.1 s. 217-230
 5. Czytanie Herberta. "Roczniki Humanistyczne" 1999 z.1 s. 247-256.
 6. „...mało trzeba jej czułości". "Ethos" 1999 nr 4 s. 195-199. Przedr. w: Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna. Pod red. W. Chudego. Lublin 2002 s. 34-40.
 7. Kilka czystych taktów. "Ethos" 2000 nr 4 s. 82-96.
 8. Przybliżanie Herberta. "Ethos" 2000 nr 4 s. 239-245.
 9. Chrystus w poezji Zbigniewa Herberta. "Ruch Literacki" 2001 z. 2 s. 199-210. Przedr. w:Herbert i znaki czasu. Pod red. E. Feliksiak, M. Lesia i E. Sidoruk. T. II. Białystok 2002 s.199-217.
 10. Klasyczność i współczucie. "Znak" 2001 z. 6 s. 130-135.
 11. Przymierze z pokonanymi. "Ethos" 2001 nr 3 s. 251-259.
 12. Listy Tolkiena. "Ethos" 2002 nr 3-4 s. 431-437.
 13. Kulmowa Joanna. W: Religia. Encyklopedia PWN. Red. nauk. T. Gadacz, B. Milerski. T. 6. Warszawa 2002 s. 141-142.
 14. Tryptyk - nie tylko - rzymski. W: Wokół „Tryptyku rzymskiego". Red. A. M. Wierzbicki. Lublin 2003 s. 216-223. Przedr. "Ethos" 2003 nr 1-2 s. 412-418.
 15. O katolickiej interpretacji twórczości Tolkiena. "Ethos" 2005 nr 1-2 s. 482-490.
 16. Etyka bez uzasadnień Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta. Kontynuacje i rewizje. Studia pod red. W. Ligęzy przy współudziale M. Cichej. Lublin 2005 s. 254-265.
 17. „Najmądrzejszy z mędrców nie wszystko wie". Wojna w twórczości Tolkiena. "Ethos" 2005 nr 3-4 s. 245-256.
 18.  O „Tryptyku rzymskim" Jana Pawła II. "Ruch Literacki" 2006 z. 1 s. 83-99.
 19.  Przekora Herberta. W: Chrześcijaństwo a kultura. Red. ks. R. Bartnicki, ks. W. Kawecki. Warszawa 2006 s. 305-320.
 20. "Pamiętnik Literacki" 2007 z. 1 s. 199-210.[Rec. A. Fiut: W stronę Miłosza. Kraków 2004] .
 21. "Ruch Literacki” 2008 nr 4-5 s. 555-560. [Rec. W. Kudyba:  Rana, która przyzywa Boga. O twórczości poetyckiej Janusza Stanisława Pasierba. Lublin 2006].
 22. Ciało, które zostaje”. O problemie ciała w twórczości Czesława Miłosza. „Ethos” 2008 nr 2-3 s. 158-167.
 23.  Herbertowe „mimo wszystko”. "Ethos" 2008 nr 4 s. 189 -195.

 

KSIĄŻKI

 1. „Chrzest ziemi”. Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 ss. 474. [Rec. W. Kudyba. "Pamiętnik Literacki" 2007 z. 4 s. 200-206].

 

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2011, godz. 08:35 - Agnieszka Bielak