ZAINTERESOWANIA NAUKOWE - hydrobiologia, ekologia fitoplanktonu, fykologia, ochrona środowiska

 

Praca magisterska pt. „Porównanie na podstawie parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych funkcjonowania jeziora Rogóźno w cyklu rocznym” - magister ochrony środowiska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2004

Rozprawa doktorska pt. "Zależności pomiędzy wertykalnym rozmieszczeniem fitoplanktonu a wybranymi czynnikami środowiska w warstwie eufotycznej trzech jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego" - doktor nauk biologicznych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011

 

PUBLIKACJE

2015

 • Ejankowski, W., Lenard, T. 2015. Climate-driven changes in the submerged macrophyte and phytoplankton community in a hard water lake. Limnologica 52: 59-66. DOI: 10.1016/j.limno.2015.03.003
 • Lenard, T. 2015. Winter bloom of some motile phytoplankton under the ice cover in mesotrophic lake: vertical distribution and environmental factors. Oceanol. Hydrobiol. Stud., 44(2): 164-171. DOI:10.1515/ohs-2015-0016

2014

 • Lenard, T., Ejankowski, W., Wojciechowska W., Solis M. 2014. Cyanophytes and chlorophytes versus raphidophytes in humic lakes with different catchment basins. Biologia, 69(6): 735-741. DOI: 10.2478/s11756-014-0363-y.
 • Wojciechowska, W, Lenard, T., 2014. Effect of extremely severe winters on under-ice phytoplankton development in a mesotrophic lake (Eastern Poland). Oceanol. Hydrobiol. Stud., 43(2):147-153. DOI:10.2478/s13545-014-0127-X.
 • Ejankowski, W., Lenard, T., 2014. Trophic state of a shallow lake with reduced inflow of surface water. Archives of Environment Protection,  3: 29-37. DOI: 10.2478/aep-2014-0025 

2013

 • Solis, M., Wojciechowska, W., Lenard, T. 2013. Vertical distribution of phytoplankton in two mesotrophic lakes. Annales UMCS, Sec. C, 68 (2): 73-82. DOI: 10.2478/v10067-012-0035-7.
 • Lenard, T., Wojciechowska, W. 2013. Phytoplankton diversity and biomass during winter with and without ice cover in the context of climate change. Pol. J. of Ecol., 61(4): 739-748. DOI:
 • Lenard, T. 2013. Effect of environmental conditions on the structure of phytoplankton community of Lake Piaseczno during two different winter periods. Teka Kom. Ochr. i Kszt. Środ. Przyr. – OLPAN, Lublin, 10: 223-231.

2012

 • Lenard, T., Ejankowski, W. 2012. Frequency of sampling in lake trophy estimation based on TSI indices. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 13: 81-84.

2009

 • Lenard, T. 2009. Metalimnetic bloom of Planktothrix rubescens in relation to environmental conditions. Oceanol. Hydrobiol. Stud., 38 (Supl. 2): 45-53.
 • Wojciechowska W., Solis M., Lenard T. 2009. Abundance and species composition of phytoplankton in lake Piaseczno submitting tourist pressure of over 30-year period. [In:] Nature and landscape monitoring system in the West Polesie Region. T. J. Chmielewski, C. Słowiński (eds.), Univ. of Life Sciences in Lublin, Inst. of Agrophisics Pol. Acad. of Sciences. Lublin: 207-213.
 • Lenard, T., Solis, M. 2009. Trophic diversity of three deep lakes – Piaseczno, Rogóźno and Krasne – in the years 2006-2007 (Łęczna-Włodawa Lake District). Teka Kom. Ochr. i Kszt. Środ. Przyr. – OLPAN, Lublin, 5(6): 162-169.

2008

 • Pasztaleniec, A., Lenard, T. 2008. Winter phytoplankton communities in different depths of three mesotrophic lakes (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland). Biologia, Section Botany, 63(3): 294-301. DOI: 10.2478/s11756-008-0062-7.

2006

 • Lenard, T. 2006. Long term and seasonal variability of phytoplankton in mesotrophic Rogóźno Lake. Annales UMCS, Sec. C, 61: 107-118.

 

Zajęcia dydaktyczne:

- Botanika

- Hydrologia

- Hydrobiologia

- Szata roślinna Lubelszczyzny

Konsultacje: środa 14:00 – 15:00, p. 603 WMP 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ

 

e-mail: tomekl@kul.lublin.pl

 

Autor: Agnieszka Artemiuk
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2015, godz. 12:07 - Agnieszka Artemiuk