kedzior.png

dr Wacław Kędzior

Ur.1966 r. w Laszkach. Szkoła Podstawowa w (1980), Technikum Budowlane w Jarosławiu (1986), Studia teologiczne i pedagogiczne: Kolegium Teologiczne (1995), Instytut Teologiczny (2003), Papieska Akademia Teologiczna (2005), Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II (2011). Magister teologii i pedagogiki, doktor nauk humanistycznych.
Od 1996 r. katecheta w Szkole Podstawowej nr 1w Nisku (1996-2000), Gimnazjum nr 1 w Nisku (1999-2000), Technikum Elektryczne – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (katecheta i wychowawca, wychowawca w internacie), Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Katedra Pedagogiki Katolickiej w Stalowej Woli. Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel akademicki. Wychowawca.
W latach 1996-2010 formacja kandydatów do sakramentu bierzmowania przy Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Program profilaktyki uzależnień (Nisko 1997-2000). Opiekun zespołów muzycznych i scholii w Nisku i Rudniku - Stróża. Współpraca z Chrześcijańskim Festiwalem Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” (od 2000 roku), współpraca z Zespołem Kuratorskiej służby Sądowej w Nisku, Współpraca z diecezjalnym i dekanalnym Centrum Pomocy Rodziny (poradnictwo, posługa muzyczna). Wiceprezes fundacji CAMPUS.

Prace naukowe:

 • „Subkultury młodzieżowe”, Sandomierz 1995;
 • „Wpływ subkultur na proces kształtowania osobowości młodego człowieka” Sandomierz 2003;
 • „Wpływ subkultur i New Age na młodego człowieka w procesie kształtowania postaw życiowych”, Kraków 2005;
 • „Model pedagogiki katolickiej jako alternatywa na postmodernistyczną pedagogikę laicką”, Rużomberok 2011.


Publikacje:

 • „Nowa Ewangelizacja nadzieją dla współczesnego Kościoła”, Semper In altum, Praca pod red. J. Zimny, N. Nyczkało, Stalowa Wola 2010, ss. 627-642, ISBN 978839926302-7-2.
 • „Błogosławieństwa ewangeliczne istotą wychowania katolickiego”, „Wartości drogą ku wzrastaniu”, Praca zbiorowa pod red. J. Zimny, R. Król, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Akademia Pedagogicznych Nauk Ukrainy, Katolicki Uniwersytet w Różemberku, Stalowa Wola – Kijów—Rużomberok 2012, ss. 193 – 209, ISBN 978-83-935230-2-3.


Artykuły naukowe:

 • „Istotne zagrożenia dzieci i młodzieży wyzwaniem dla pedagogiki katolickiej”, Pedagogika Katolicka, Nr 5 (2/2009), ss. 178-188. ISSN 1898-3685.
 • „Postawy wychowawców i młodzieży wobec praktyk zagrażających duchowości chrześcijańskiej”, Pedagogika Katolicka, Nr 6 (1/2010), ss. 143-153. ISSN 1898-3685.
 • „Wychowanie katolickie we współczesnej rodzinie polskiej. Szanse i zagrożenia”, Pedagogika Katolicka, Nr 7 (2/2010), ss. 127-136. ISSN 1898-3685.
 • „Być ojcem na wzór Odwiecznego Ojca”, Pedagogia Ojcostwa, Nr 1 (1/2010), ss. 154-165. ISSN 2082-3487.
 • „Zmiany w postrzeganiu roli ojca w rodzinie”, Pedagogia Ojcostwa, Nr 2 (1/2011) ss. 132-139. ISSN 2082-3487.
 • „Szempontok a keresztény lelkiséget fenyegető veszélyekhez a nevelők és a fiatalok számára”, Katolikus Pedagógia, Nr 2 (1/2011), ss. 235-244, ISSN 2080-6191.
 • „Wspierać czy wychowywać”, Pedagogia Ojcostwa, Nr 3 (1/2012), ss. 101-109. ISSN 2082-3487.
 • „Nadzieja Nowej Ewangelizacji wobec nacierającego antykościoła”, Pedagogika Katolicka, Nr 10 (1/2012), ss. 28-39, ISSN 1898-3685.


Inne:

 • „Mówiąc wychowanie” „Masoneria”, Dokąd Idziesz,  Nisko,3/2004, ss. 5-8.
 • „Kłamca od początku” Dokąd Idziesz 2 (72), Nisko 2/2002, ss. 7-9.
 • „Zniewolenia duchowe”, Dokąd idziesz, Nisko 2/2008, ss. 6-8.
 • „Satanizm w popkulturze”, Dokąd Idziesz, Nisko 3/ 2008, ss. 6-8.
 • „Anatomia zła”, Dokąd Idziesz, Nisko 4/2008, ss. 7-8.
 • „Profilaktyka uzależnień”- Program zajęć profilaktycznych, Nisko 1999.
 • „Sekty w cyberprzestrzeni” – Internet, Pedagogika Katolicka, http://www.pedkat.pl/index.php/publikacje/artykuly/291-sekty-w-cyberprzestrzeni


Konferencje i wystąpienia:

 • Konferencja zamiejscowa dla młodzieży i nauczycieli szkół średnich: „Współczesne zagrożenia młodzieży”, Jarosław, luty 2010.
 • Konferencja naukowa „Homo on line”: „ Rzeczywistość świata wirtualnego”, 24.02.2010, WZNoS KUL Stalowa Wola.
 • Konferencja Naukowa „Ojcostwo wczoraj i dziś”: „Zmiany w postrzeganiu roli ojca”,
 • 6.04.2011, WZNoS KUL Stalowa Wola.
 • Konferencja Naukowa „Wyzwania i oczekiwania wobec współczesnej rodziny”: „Wychowawcza rola dziadków istotnym elementem życia rodzinnego”, 15.12.2011, WZNoS KUL Stalowa Wola.
 • Konferencja Naukowa „Okultyzm jako niewierność fundamentalna”, „Okultystyczne oblicza New Age”, WZNoS KUL Stalowa Wola. 28.02.2012.
 • Konferencja Naukowa „Człowiek w refleksji Jana Pawła II”, „Człowiek chory”, WZNoS KUL Stalowa Wola, 28. 03. 1012.
 • Konferencja Naukowa „Śmierć czy życie”. „Cywilizacja życia wobec cywilizacji śmierci”. WZNoS KUL Stalowa Wola 19. 04. 2012.
 • Konferencja Naukowa „Inspiracja religijna a współczesne praktyki wychowania”, „Wychowanie do wiary – czy możliwy jest proces przygotowania dzieci i młodzieży do wiary?”, WZNoS KUL Stalowa Wola, 5. 06. 2012.


Konferencje organizowane/współorganizowane:

 • Konferencja Naukowa „Okultyzm jako niewierność fundamentalna”, „Okultystyczne oblicza New Age”, WZNoS KUL Stalowa Wola. 28.02.2012.
 • Konferencja Naukowa „Inspiracja religijna a współczesne praktyki wychowania”, „Wychowanie do wiary – czy możliwy jest proces przygotowania dzieci i młodzieży do wiary?”, WZNoS KUL Stalowa Wola, 5. 06. 2012.


Redakcja czasopism:

 • Pedagogika Katolicka (sekretarz), Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie WZNoS KUL w Stalowej Woli.
 • Pedagogika Ojcostwa (sekretarz), Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie WZNoS KUL w Stalowej Woli.

 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2012, godz. 15:03 - Rafał Podleśny