partyka_wieslaw ŻYCIORYS

 

Urodziłem się 25 VIII 1974 roku w Nisku (woj. podkarpackie). Ojciec Stanisław (zmarł w 1988 roku), matka Zofia. Mam czworo rodzeństwa.

Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpocząłem naukę w Technikum Mechanicznym w Stalowej Woli, którą ukończyłem złożeniem egzaminu dojrzałości w 1994 roku. W tymże roku po zdaniu egzaminów wstępnych rozpocząłem studia na kierunku historia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Dyplom magistra historii otrzymałem na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL
w 1999 roku. Przedstawiłem pracę magisterską na temat: "Szpitale na Litwie w II połowie XVIII wieku", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Litaka.

Od roku akademickiego 1999/2000 jestem zatrudniony w Instytucie Pedagogiki KUL jako asystent. Prowadzę ćwiczenia z zakresu historii opieki społecznej w Polsce i Europie.

Prowadzone badania nad opieką społeczną na terenach Lubelszczyzny w XVII-XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Ordynacji Zamojskiej, zaowocowały rozprawą doktorską pt. Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Surdackiego. Stopień naukowy doktora uzyskałem w 2007 roku.

Moje obecne badania naukowe koncentrują się wokół problematyki działalności społeczno-opiekuńczej i wychowawczej w Polsce w XVIII-XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania szeregu instytucji mających na celu resocjalizację i pomoc osobom wywodzącym się z szeroko pojętego marginesu społecznego. Wykaz publikacji:

 

 1. Szpitale diecezji wileńskiej i ich uposażenie w drugiej połowie XVIII wieku, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 3(2001), s. 199-208.

 2. Budowa szpitala na Przedmieściu Lwowskim w Zamościu (1774-1775), "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 2(2002), s. 133-143.

 3. Szpitale w diecezji wileńskiej w drugiej połowie XVIII wieku, w: Religie - Edukacja - Kultura, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 623-631.

 4. Działalność opiekuńcza Zamoyskich w Polsce przedrozbiorowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu", 2005, s. 139-141.

 5. Prepozytura szpitalna w Starym Zamościu w XVII-XVIII w., w: Historia magistra vitae, red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś, Lublin 2007, s. 435-442.
 6. Działalność opiekuńcza Zamoyskich w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku, "Summarium", 36(2007), s. 143-158.
 7. Żydowscy lekarze i cyrulicy w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku, "Kwartalnik Historii Żydów", 2 (2008), s. 133-143.

 8. Fundacje stypendialne i zapomogowe dla studentów Akademii Zamojskiej w XVII-XVIII wieku, w: Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin 2008, s. 400-406.

Oddane do druku

 1. Polityka opiekuńcza Zamoyskich w Ordynacji Zamoyskiej w XVII-XVIII wieku
  (w druku). Artykuł ten przedstawiony został na konferencji "Zamoyscy w dziejach Polski. W kręgu polityki, gospodarki, prawa i kultury" (Zamość, 15-17 IX 2005).


 2. Musioł Teodor (oddane do druku - hasło do Encyklopedii Katolickiej).

 3. Montesino Pablo (oddane do druku - hasło do Encyklopedii Katolickiej

 4. Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku (monografia).

 

Czynny udział w konferencjach

Lp.

Tytuł konferencji

Miejsce

Daty

Wygłoszony referat

1

Zamoyscy, Zamość i Ordynacja Zamojska w badaniach w końcu XIX i XX wieku

Zamość

2-3 XII 2004

Działalność opiekuńcza Zamoyskich w Polsce przedrozbiorowej

2

Zamoyscy w dziejach Polski. W kręgu polityki, gospodarki, prawa i kultury

Zamość

15-17 IX 2005

Polityka opiekuńcza Zamoyskich w Ordynacji Zamoyskiej w XVII-XVIII wieku


Granty:

Grant wewnętrzny KUL. Temat: Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku – 2005


Nagrody i wyróżnienia:

– Nagroda Rektora KUL za rozprawę doktorską – 2007

Autor: Wieslaw Partyka
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2009, godz. 09:16 - Wiesław Partyka