ZAINTERESOWANIA NAUKOWE - makrofity płytkich jezior eutroficznych; czynniki wpływające na rozwój roślinności podwodnej – zmienność przezroczystości wody, zakwity glonów, regulacje poziomu wody; wzorce rekrutacji siewek roślin torfowiskowych; zastosowanie metod statystycznych w badaniach przyrodniczych

 

Praca magisterska pt. "Zróżnicowanie zbiorowisk okrajkowych z klas Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1961 i Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tx 1950 w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym" - magister biologii, Zakład Taksonomii i Geografii Roślin, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2000

Rozprawa doktorska pt. "Wpływ wybranych czynników środowiska na strukturę i dynamikę populacji brzozy karłowatej Betula nana L." - doktor nauk biologicznych, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005

 

PUBLIKACJE

 

 2014

 • Ejankowski, W., Lenard, T., 2014. Trophic state of a shallow lake with reduced inflow of surface water. Archives of Environment Protection,  3: 29-37. DOI: 10.2478/aep-2014-0025 
 • Lenard, T., Ejankowski, W., Wojciechowska W., Solis M. 2014. Cyanophytes and chlorophytes versus raphidophytes in humic lakes with different catchment basins. Biologia, 69(6): 735-741. DOI: 10.2478/s11756-014-0363-y.

 

2012

 • Ejankowski W., Sojka S. 2012. Diversity and distribution of the vegetation in Lake Czarne near Uścimów – the water body surrounded by earth dyke. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. IX, w druku.

 • Ejankowski W., Lenard T. 2012. Some aspects of primary producers functioning in macrophyte dominate lake. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, recenzowana.
 • Lenard, T., Ejankowski, W. 2012. Frequency of sampling in lake trophy estimation based on TSI indices. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 13: 81-84.

 

2011

 • Ejankowski W., Małysz B. 2011. Morphological variability of water lily (Nymphaea) in the Polesie Zachodnie region, Eastern Poland. Biologia, 66/4:604-609.

 

2010

 • Ejankowski W. 2010. Seedling recruitment of woody species in peat bogs in contrasting hydrologic conditions. Dendrobiology, 64:13-18.
 • Ejankowski W., 2010. Demographic variation of dwarf birch (Betula nana) in communities dominated by Ledum palustre and Vaccinium uliginosum. Biologia 65: 248-253.

 

2009

 • Rutkowski L., Załuski T., Paszek I., Ejankowski W., 2009. Transformation of flora of the „Bielinek” nature reserve. In: J. Holeksa, B. Babczyńska-Sendek, S. Wika (red.), The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 233-238.

 

2008

 • Ejankowski W., 2008. Species richness and floristic composition of vegetation after environmental disturbance in peat bogs. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 5A: 23-30.
 • Ejankowski W., 2008. Seedling recruitment of cotton-grass (Eriophorum vaginatum L.): importance of canopy gaps and vegetation cover. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 5A: 31-37.
 • Ejankowski W., 2008. Effect of waterlogging on regeneration in dwarf birch (Betula nana). Biologia 63: 670-676.

 

2006

 • Dąbrowska G., Dzialuk A., Burnicka O., Ejankowski W., Gugnacka-Fiedor W., Goc A. 2006. Genetic diversity of postglacial relict shrub Betula nana revealed by RAPD analysis. Dendrobiology, vol. 55: 19-23.
 • Ejankowski W., Kunz M, 2006. Reconstructing of Vegetation Dynamics in „Linje” Peat-bog (N Poland) Using Remote Sensing Method. Biodiversity Research and Conservation 1-2: 111-113.

2005

 • Załuski T., Rutkowski L., Paszek I., Ejankowski W., 2005. Floristic evaluation of the nature reserve „Bielinek”. Ecological Questions 6: 53-59.
 • Ejankowski W., 2005. Ciepłolubne i nitrofilne zbiorowiska okrajkowe w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. Parki nar. i Rezerwaty Przyrody 24: 3-29.

 

2004

 • Rutkowski L., Boratyński A., Ejankowski W., Waldon B., Rapacka-Gackowska A., Lewandowska A. 2004. Stan zachowania szaty roślinnej wybranych rezerwatów nad Dolną Wisłą. W: E. Krasicka-Korczyńska, M. Korczyński, Wycieczki geobotaniczne. Region kujawsko-pomorski. Oddz. PTB w Bydgoszczy i Oddz. PTB w Toruniu. Bydgoszcz 2004: 67-77.
 • Ejankowski W., 2004. The influence of ground water level on the demography and population structure of the dwarf birch Betula nana L. Ecological Questions 5: 63-68.

 

2003

 • Oleksa A., Ejankowski W., 2003. Nowe stanowisko Rubus chamaemorus L. na Pojezierzu Olsztyńskim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 10: 275-277 s.

 

2001

 • Ejankowski W., Warot L., 2001. Turboveg - system bazy danych fitosocjologicznych. Nienartowicz A., Kunz M. (red.). GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu. Oficyna Wydawnicza „Turpress”, 283-287 s.

 

2000

 • Ejankowski W., 2000. Sześć lat badań florystycznych Studenckiego Koła Naukowego Biologów UMK w „Jarze Brynicy” (Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie). W: Latowski K. (red.). Studia Biologiczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C. Poznań, 47-51 s.

 

Granty:

 "Zmienność i tendencje dynamiczne izolowanych populacji brzozy karłowatej Betula nana L." - 3P04F06322

Zajęcia dydaktyczne:

- Botanika

- Szata roślinna Lubelszczyzny

- Monitoring szaty roślinnej

Konsultacje: wtorek 10:30 -12:30, p. 603 WMP

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ

 

e-mail:wejan@kul.lublin.pl

Autor: Agnieszka Artemiuk
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014, godz. 14:06 - Agnieszka Artemiuk