Miło nam poinformować, że na zkończonych w niedzile 19 kwietnia 2015 r. XXI Targach Wydawców katolickich Towarzystwo Naukowe KUL zostało uhonorowane dwoma Feniksami, doroczną nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, mająca za cel „promowanie i wyróżnienie wartościowych publikacji, które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie” oraz wyróżnieniem. Towarzystwo naukowe KUL otrzymało Feniksa w kategorii „seria wydawnicza (dzieła zebrane” za Dzieła wszystkie Cypriana Norwida oraz wyróżnienie w ramach tej nagrody w kategorii „edytorstwo” za wydany przez TN KUL Katalog prac plastycznych Cypriana Norwida, t. I: Prace w albumach, autorstwa Edyty Chlebowskiej. TN KUL otrzymało też Feniksa specjalnego za Encyklopedię katolicką, której podstawowa edycja została zakończona w ubiegłym roku publikacją 20. tomu, acz planowane są tomy dodatkowe (suplementy). 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2015, godz. 10:32 - Stanisław Sarek