Współczesna polska myśl narodowa

Celem wykładu jest określenie stanu świadomości narodowej jako podstawy do współczesnych działań politycznych, kulturowych i wychowawczych w świetle wypowiedzi i polemik wielu opcji ideowych, głównych ośrodków opiniotwórczych XX wieku i obecnych w Polsce. Nurty te wyłoniły odmienne, będące często w opozycji, modele cech i wartości narodowych. Podejmuję próbę opisania i wyjaśnienia przeobrażeń tożsamości narodowej Polaków w omawianym okresie.

 

Systemy polityczne

Kurs ma dwojaki cel, po pierwsze, pomóc zrozumieć jego uczestnikom główne i zasadnicze idee nauk politycznych w kontekście konstytuowania systemów politycznych oraz, także w tym kontekście, zapoznać studentów z kilkoma partykularnymi systemami politycznymi: ich polityczna funkcjami, instytucjami, polityką i strategiami. Propedeutycznym uzupełnieniem będzie klasyfikacja systemów politycznych także w ujęciu demokratycznego i niedemokratycznego wyznacznika ich funkcjonowania.
Zasadniczym celem kursu jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób (wybrane) współczesne narody określają się w formie politycznej wspólnoty i w jaki sposób dokonują partykularnych wyborów politycznych. Problem ten postawiony jest w kontekście najbardziej aktualnych pól interpretacyjnych związanych ze współczesnymi dysfunkcjami cywilizacyjnymi: demokratyzacja, ekonomiczna liberalizacja, konflikty wewnętrzne, zmiany funkcji władzy i procesów depolityzacji.

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2009, godz. 21:36 - Magdalena Waniewska-Bobin