SEMESTR I 2016/2017

 

DYDAKTYKA

 

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski

PN 9.10-10.50 Psychologia różnic indywidualnych - SEMINARIUM C-405
10.50-12.30 Psychologia różnic indywidualnych w biznesie - SEMINARIUM
O. dr hab. Waldemar Klinkosz
WT 9.10-10.50 Relacje interpersonalne w organizacji - SEMINARIUM C-407
10.50-12.30 Psychologia twórczości i innowacyjności
w biznesie - WYKŁAD
CTW-304
14.10-15.50 Psychologia relacji interpersonalnych - SEMINARIUM C-412
15.50-17.30 Metodologia badań w psychologii różnic indywidualnych - WARSZTATY C-102A
Dr Barbara Cichy-Jasiocha
PN 14.10-15.50 Psychologia twórczości - WYKŁAD CTW-304
ŚR 12.30-14.10 Trening twórczości i mądrości - KONWERSATORIUM GG-207
Dr Martyna Płudowska
WT 17.30-19.10 Procesy motywacyjne w doradztwie zawodowym- KONWERSATORIUM C-405
Mgr Przemysław Borucki
CZW 15.50-17.30 Psychologia twórczości i innowacyjności
w biznesie - ĆWICZENIA
C-501
Mgr Ewelina Sitko
PN 17.30-19.10 Psychologia twórczości i innowacyjności
w biznesie - ĆWICZENIA
C-501
19.10-20.50 Psychologia twórczości i innowacyjności
w biznesie - ĆWICZENIA
ŚR 17.30-19.10 Psychologia twórczości i innowacyjności
w biznesie - ĆWICZENIA
C-405

 

 

Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)

 

Seminarium magisterskie psychologii różnic indywidualnych prowadzone jest dwutorowo. Jednym torem idą osoby, które realizują indywidualne zagadnienia badawcze, drugim ci, którzy prowadzą badania w ramach zespołu. Podstawowymi poruszanymi zagadnieniami są różnice indywidualne w zakresie inteligencji, procesów poznawczych, zdolności twórczych oraz wybitne zdolności i osiągnięcia uczniów na różnym poziomie nauczania. Wiele uwagi poświęca się problematyce metodologicznej, specyfice badań psychometrycznych oraz eksperymentalnych w psychologii. Jednym z głównych podejmowanych zagadnień jest planowanie procesu badawczego. Seminarium prowadzone jest w konwencji dyskusji. Istotnym elementem pracy jest współpraca. Problemy rozwiązywane są zespołowo, gdy uczestnicy tego potrzebują i oczekują. Specyfika badań psychologii różnic indywidualnych pozostawia duże pole do działania osobom o szerokich zainteresowaniach, wykraczających poza problematykę psychologii zdolności i inteligencji. Jednym z celów seminarium jest stworzenie zespołu badawczego mogącego realizować szerszy program badawczy, wykraczający poza wymagania stawiane studentom, piszącym prace magisterskie.

 

Psychologia różnic indywidualnych (proseminarium)

Proseminarium ma na celu kształcenie warsztatu badawczego jego uczestników oraz wzbogacenie wiedzy z zakresu omawianej problematyki. Głównym przedmiotem zainteresowania jest tematyka różnic indywidualnych w zakresie poziomu inteligencji, zdolności specjalnych, psychologicznych uwarunkowań osiągnięć oraz zdolności twórczych. Uczestnicy proseminarium mają dość dużą swobodę w doborze tematu racy proseminaryjnej. Na zakończenie proseminarium studenci oddają pracę proseminaryjną, zazwyczaj empiryczną, a tylko w uzasadnionych przypadkach - teoretyczną.

 

Psychologia różnic indywidualnych: zdolności i twórczości (wykład)

1.Rys historyczny. 2. Współczesne i historyczne koncepcje inteligencji. 3. Współczesne poglądy na temat inteligencji społecznej i inteligencji emocjonalnej. 4. Teoria inteligencji sprzyjającej sukcesowi życiowemu oraz jej teoretyczne i praktyczne implikacje. 5. Wybrane zagadnienia z psychologii twórczości. 6. Osiągnięcia a inteligencja i zdolności twórcze. 7. Współczesna psychologia wobec zagadnienie mądrości. 8. Style poznawcze a różnice indywidualne. 9. Różnice indywidualne w zakresie twórczego przetwarzania problemów. 10. Temperament a osiągnięcia szkolne i pozaszkolne. 11. Możliwości rozwijania zdolności twórczych. 12. Wybrane zagadnienie z psychologii osób wybitnie zdolnych 13. Wartości a osiągnięcia w różnych dziedzinach działalności człowieka 14. Różnice indywidualne a osiągnięcia szkolne i pozaszkolne osób o zróżnicowanym poziomie zdolności. 15. Psychologiczne uwarunkowania różnic indywidualnych w zakresie zadowolenia z pracy zawodowej i życia osobistego.

 

Psychologia twórczości (wykład specjalizacyjny)

1. Pojęcia i kryteria twórczości. 2. Struktura procesu twórczego. 3. Poznawcze składniki procesu twórczego. 4. emocje i motywacje w twórczości. 5. Wgląd. 6. Indywidualne cechy osób twórczych.
7. Społeczny kontekst twórczości. 8. Systemowe koncepcje twórczości. 9. Stosowana psychologia twórczości. 10. Twórczość z perspektywy indywidualnego życia. 11. Kompetencje twórcze.
12. Społeczny system twórczości. 13. Twórcze przetwarzania informacji. 14. Twórczość w różnych dziedzinach działalności człowieka. 15. Twórczość a inteligencja i mądrość.

 

Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia)

1. Zagadnienia ogólne na temat psychologii różnic indywidualnych. 2. Inteligencja a wybitne zdolności 3. Inteligencja społeczna. 4. Inteligencja emocjonalna. 5. Osiągnięcia szkolne a zdolności umysłowe i osobowość. 6. Wybitne zdolności i zdolności specjalne. 7. Modele zdolności. 8. Temperament a osiągnięcia. 9. Style poznawcze a różnice indywidualne. 10. Twórcze przetwarzanie informacji. 11. Trening twórczości. 12. Rola motywacji w twórczości i wybitnych osiągnięciach. 13. Preferowane wartości a osiągnięcia w różnych dziedzinach twórczego działania.

 

Psychologia twórczości (ćwiczenia)

1. Definicje i kryteria twórczości. 2. Proces twórczy i jego struktura. 3. Twórczość z perspektywy psychologii poznawczej 4. Emocjonalne koszty twórczości. 5. Osobowość ludzi twórczych. 6. Uwarunkowania procesu twórczego. 7. Systemowe ujęcie twórczości. 8. Psychologia twórczości stosowana. 9. Miejsce psychologii twórczości w psychologii różnic indywidualnych. 10. Fazy procesu twórczego. 11. Przetwarzanie informacji a proces twórczy. 13. Szerokie i wąskie ujęcie twórczości. 14. Zależności pomiędzy inteligencją a mądrością i twórczością.

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2016, godz. 18:44 - Barbara Cichy-Jasiocha