Dydaktyka

Aktualnie prowadzone zajęcia:

 1. Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (wykład, II rok psychologii; Specjalizacja: Biznes i Przedsiębiorczość)
 2. Psychologia rodziny (wykład, II rok psychologii, specjalizacja: Wspieranie Jakości Życia)
 3. Proseminarium nt. Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (III rok psychologii; Specjalizacja: Biznes i Przedsiębiorczość)
 4. Seminarium magisterskie nt. Psychologia rodziny (IV i V rok psychologii, specjalizacja: Wspieranie Jakości Życia)
 5. Metodologia badania rodziny (konwersatorium, INOR, I rok drugiego stopnia studiów)
 6. Seminarium doktoranckie z Psychologii rodziny

 

Dotychczas prowadzone zajęcia:

 1. 2004 r. - prowadzenie warsztatów (razem z M. Łaguną) nt. Techniki projekcyjne, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 2. W latach 1991-1995 zajecia prowadzone w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki

 

 1. Family Psychology (studia doktoranckie w KUL)
 2. Psychologia rodziny dysfunkcjonalnej (wykład i ćwiczenia specjalizacyjny, III rok psychologii)
 3. Psychologia małżeństwa i rodziny (wykład, II rok INOR)
 4. Psychologia rodziny (proseminarium, III rok psychologia)
 5. Psychologia wychowawcza (ćwiczenia i wykład, III rok psychologii)
 1. Psychologia rodziny (wykład dla: Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Życia Rodzinnego; Podyplomowe Studium Psychoterapii dla Duchowieństwa)

 

Promotor 30 prac magisterskich:

 

 

 

 
Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2013, godz. 23:05 - Elżbieta Trubiłowicz