Miło nam poinformować, że ukazała się elektroniczna wersja (ebooki) dotychczas wydanych tomów serii wydawniczej Wydziału Filozofii KUL pt. Dydaktyka Filozofii.

 

Seria ta stanowi cenioną w środowisku filozoficznym odpowiedź na wyzwania dydaktyki filozofii w szkołach wyższych, zwłaszcza w katolickich środowiskach naukowych. Poszczególne tomy poświęcone wybranym dyscyplinom filozoficznym dążą do integralnego ukazania bogatego spektrum problematyki filozoficznej, akcentując jej odniesienia światopoglądowe. Seria Dydaktyka Filozofii ukazuje zróżnicowanie filozoficzne i ideowe współczesnej kultury, nie unikając wskazania płynących z nich zagrożeń. Dbając o zobiektywizowanie dyskursu, zaproszono do współpracy cenionych w polskim ruchu naukowym Autorów, którzy nie tylko reprezentują bogate spektrum współczesnych nurtów filozoficznych, ale także różne opcje światopoglądowe, tak, by krytyczny Czytelnik miał okazję do zaznajomienia się z wyważonym i uargumentowanym stanowiskiem wyrażonym przez zwolennika zaprezentowanego rozwiązania.

 

W ramach serii Dydaktyka Filozofii dotychczas ukazały się

Dydaktyka filozofii. Antropologia  

Dydaktyka filozofii. Filozofia przyrody

  Dydaktyka filozofii. Filozofia religii
Dydaktyka filozofii. Etyka   Dydaktyka filozofii. Filozofia religii  

Kolekcja ebook

 

Poszczególne tomy serii w wersji papierowej i elektronicznej dostępne są w księgarni internetowej Wydawnictwa KUL.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2016, godz. 09:03 - Andrzej Zykubek