Konsultacje
 • środy 13.20-14.50, GG-222

 

Zajęcia dydaktyczne aktualnie prowadzone w KUL

 

Dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne
 • Filozofia przyrody nieożywionej, Wydział Filozofii KUL, od 2013/14, seminarium licencjackie dla III roku Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody;
 • Wybrane zagadnienia z filozofii kosmologii: Prostota w kosmologiach dedukcyjnych, Wydział Filozofii KUL, 2013/14, wykład monograficzny dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich;
 • Filozofia przyrodoznawstwa, Wydział Filozofii KUL, od 2012/13, wykład dla III roku studiów licencjackich Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody;
 • Metodologia nauk przyrodniczych, Wydział Filozofii KUL, od 2012/13, wykład dla studentów studiów licencjackich Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody;
 • Kosmologia filozoficzna, Wydział Filozofii KUL, od 2011/12 do 2013/14, wykład dla I i II roku studiów magisterskich Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody;
 • Wybrane zagadnienia z filozofii kosmologii: Czynnik empiryczny w kosmologiach dedukcyjnych, Wydział Filozofii KUL, od 2011/12 do 2012/13, wykład monograficzny dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich;
 • Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych, Wydział Filozofii KUL, od 2011/12 do 2012/13, wykład dla I roku studiów magisterskich Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody;
 • Nauki o Ziemi i Wszechświecie, Wydział Filozofii KUL, od 2011/12 do 2012/13, proseminarium dla II roku studiów licencjackich Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody;
 • Filozofia kosmologii, Wydział Filozofii KUL, od 2010/11, wykład dla III roku Filozofii Przyrody Nieożywionej (od 2012/13 Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody);
 • Filozofia kosmologii, Wydział Filozofii KUL, 2010/11, seminarium magisterskie dla Filozofii Przyrody Nieożywionej;
 • Epistemologia nauk przyrodniczych, Wydział Filozofii KUL, 2010/11, wykład dla I roku studiów magisterskich Filozofii Przyrody;
 • Metodologia nauk przyrodniczych, Wydział Filozofii KUL, od 2006/07 do 2008/09, wykład dla III roku Filozofii Przyrody Nieożywionej;
 • Wprowadzenie do filozofii przyrody, Wydział Filozofii KUL, od 2006/07, wykład dla I roku Filozofii Przyrody Nieożywionej (od 2010/11 Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody);
 • Technologia informacyjna, Wydział Filozofii KUL, od 2008/09, ćwiczenia dla I roku Kulturoznawstwa, Filozofii Teoretycznej i Filozofii Przyrody (od 2010/11 Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody);
 • Podstawy informatyki, Wydział Filozofii KUL, od 2005/06 do 2007/08, ćwiczenia dla I roku Filozofii Przyrody;
 • Pracownia informatyczna, Wydział Filozofii KUL, od 2000/01 do 2009/10, ćwiczenia dla II roku Filozofii Przyrody.
 • Podstawy użytkowania komputerów, Wydział Filozofii KUL, od 2000/01 do 2004/05, ćwiczenia dla I roku Filozofii Przyrody;
 • Ogólna metodologia nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy KUL, od 1998/99 do 1999/2000, ćwiczenia dla II roku Ochrony Środowiska;
 • Filozofia przyrody, Wydział Filozofii KUL, 1998/99, ćwiczenia dla II roku Filozofii Przyrody;

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2018, godz. 19:47 - Dariusz Dąbek