dyplom_krzyza_obrony_lwowa.jpg

Dyplom Krzyża obrony Lwowa
1-22 listopad 1918
 

Walki o Lwów 1918-1919 


Materiały pomocnicze do nauczania historii Polski okresu międzywojennego

 

 Praca składa się z czterech części, które łącznie stanowią spójną całość. W pierwszej z nich autor wyczerpująco przedstawił walki Polaków o Lwów, poszerzając je o wątki starć zbrojnych, toczonych między Ukraińcami i Polakami w Galicji Wschodniej. Na podkreślenie zasługuje dokładne omówienie roli dowództwa w przygotowaniu mieszkańców do obrony Lwowa. Uważam, że dobrze się stało, iż zostały przedstawione sylwetki takich generałów jak Tadeusz Jordan-Rozwadowski, Wacław Iwaszkiewicz-Rudoszański, które właściwie nie są bliżej znane młodzieży. Wartość pracy podnoszą ponadto liczne ilustracje przedstawiające, między innymi, pierwsze oddziały wojsk polskich uformowanych w Krakowie, które wyruszyły na odsiecz Lwowa. Kraków szybko więc odpowiedział na polecenie Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich z 19 listopada 1918r., które brzmiało "Polecam pułkownikowi Skrzyńskiemu sformowanie oddziału ochotniczego celem zasilenia oddziałów przeznaczonych do odsieczy Lwowa". Oddziały ochotnicze nadciągały z Krakowa, Przemyśla, Lublina. Pomoc ta wydatnie przyczyniła się do wyzwolenia Lwowa. Wojsko wkroczyło do wolnego miasta w dniu 22 listopada 1918r. z pieśnią na ustach:

 

"...Pośród wichrów zamieci,
pośród wycia, świstu kul,
bronią Lwowa polskie dzieci,
znosząc rany, śmierć i ból.

A gdy wokół grzmią armaty,
Na placówce pełnim straż
Nie porzucim swojej chwały,
Bo Lwów był i będzie nasz!..."


W drugiej części pracy słusznie została zamieszczona bardzo wnikliwie dobrana literatura tematu, która daje możliwość pogłębienia wiedzy na temat Lwowa, walk toczonych o miasto w 1918 r. oraz stosunków polsko-ukraińskich. Na szczególną uwagę zasługuje przedruk broszury autorstwa prof. Jerzego Dunina pt. "Dyplom Krzyża Obrony Lwowa 1-22 listopad 1918r." zamieszczony w III części pracy jako tekst źródłowy, stanowi ona cenny środek dydaktyczny dla nauczycieli a dla historyków materiał badawczy. O istnieniu niniejszej broszury wiedzieli dotychczas tylko nieliczni. Obecny przedruk pozwoli zapoznać się z jej tekstem szerszemu gronu czytelników. W części czwartej zamieszczone zostały wspomnienia z wycieczek do Lwowa odbytych przez dzieci, młodzież i nauczycieli powiatu tarnowskiego. Stanowią one jeden z ważniejszych elementów wychowania patriotycznego. Praca w całości koresponduje z programem nauczania historii we wszystkich typach szkół, a biorąc pod uwagę wyżej wymienione walory, może być pomocą zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Brak tego rodzaju publikacji zapewne spowoduje, że stanie się ona jednym z nielicznych wyjątków w Polsce.

dr Czesław Sterkowicz

 

 

Zeszyt metodyczny nr 51 Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie 

Tarnów 2005

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2012, godz. 00:33 - Mirosław Rewera