Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania

 

prof. dr hab. Marian Żukowski


Godziny przyjęć:
czwartek godz. 14.00 - 15.00
 
prof._Zukowski_-_20prc.JPG

Marian Żukowski - życiorys akademicki

Studiował na Wydziale Ekonomicznym UMCS Lublinie. Doktoryzował się w 1978 r., habilitował w 1989 r., w 2007 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. W latach 1973 – 2010 roku pracownik naukowy na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku pracownik naukowy na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.

 

Zainteresowania naukowo - badawcze

- Finanse i bankowość,

- Transformacja systemu bankowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Staże naukowe na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu i Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie.

Autor ponad stu prac naukowych, badawczych i dydaktycznych. Książki i artykuły były publikowane w wydawnictwach zagranicznych w językach: angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Organizator piętnastu Międzynarodowych Sympozjum Banków Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – w Polsce, na Białorusi, Ukrainie i w Rosji.

Kierownik grantów badawczych finansowanych przez Polską Akademię Nauk i Komitet Badań Naukowych

 

Praca dydaktyczna

Prowadził wykłady kursowe i specjalistyczne, seminaria w uczelniach polskich – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, oraz w uczelniach zagranicznych.

Wypromował 4 doktorów, około 400 magistrów i ponad 200 licencjatów.

Wygłosił ponad pięćdziesiąt referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych – na Białorusi, Ukrainie, w Rosji i w Anglii.

Recenzent w 31 przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Recenzował dorobek w procedurach habilitacyjnych i w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych.

 

Praca organizacyjna

Od 2011 roku Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL. Pełnił też dwukrotnie funkcję prodziekana ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą na Wydziale Ekonomicznym UMCS, Dyrektora Instytutu Ekonomii i członka Senatu UMCS oraz komisji senackich. Kierownik Centrum Badań Wschodnich. Członek komisji senackich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk (kadencja na lata 2011 – 2014, 2015-2018). Członek Rady Naukowej w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Redaktor Naczelny czasopisma FINANSE Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Honorową Odznaką Związku Banków Polskich.

 

 

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017, godz. 10:38 - Monika Wójcik