Instytut Liturgiki i Homiletyki zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

 

Dyrektorium homiletyczne - rewolucja czy echo Soboru?

 

Odbędzie się ona 26. kwietnia 2016 r. (wtorek) w budynku Collegium Norwidianum
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – CN 208.

 

Program:

 

8:00 Msza św. w kościele akademickim KUL
9:00 Otwarcie konferencji

9:10 ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk (KUL Lublin)

Homilia: synteza teologii w służbie sprawowanego misterium

9.30 ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło (UŚ Katowice)

Budowanie homilii na bazie tekstów euchologijnych Mszy św.

9:50 ks. dr Andrzej Megger (KUL Lublin)

Kryteria interpretacji czytań w Lekcjonarzu mszalnym

 

10:10 Przerwa

 

10:40 ks. dr Michał Dąbrówka (KUL Lublin)

Latreutyczny wymiar homilii

11:00 ks. dr Rafał Kowalski (PWT Wrocław)

„Zaprosić innych na kręgle”. Wspólnototwórczy charakter homilii w świetle „Dyrektorium homiletycznego”

11:20 ks. dr Tomasz Lisiecki (KUL Lublin)

Psalm responsoryjny integralną częścią liturgii słowa

11:40 Dyskusja

 

Panel studencko-doktorancki

14.00 ks. Paweł Kilimnik (KUL Lublin)

Przepowiadanie Chrystusa – prawzoru człowieka

14.10 ks. Remigiusz Malewicz (KUL Lublin)

Kto głosi? Podmiot przepowiadania w kontekście liturgicznej natury homilii

14.20 ks. Michał Orzoł SAC (KUL Lublin)

Czym homilia nie jest?

14.30 Katarzyna Mich (UKSW Warszawa)

Homilia jako akt liturgiczny – problem listów pasterskich

14.40 Marta Sienkiewicz (UAM Poznań)

Homilia współczesnego księdza. Werbalna miażdżyca czy uzdrawianie chrześcijańskiego serca?

14.50 Dyskusja

 

15.05 Przerwa

 

15.20 Andrzej Agapow (KUL Lublin)

Liturgia uprzywilejowaną przestrzenią słowa Bożego w świetle adhortacji apostolskiej papieża Benedykta XVI „Verbum Domini”

15.30 Joanna Łastowska (KUL Lublin)

Bogactwo celebracji liturgicznej w przepowiadaniu na przykładzie „niedzieli Miłosierdzia” oraz Mszy wotywnej o Miłosierdziu Bożym

15.40 ks. Mariusz Szypa (KUL Lublin)

Homilia w celebracji sakramentów poza Mszą św.

15.50 Ireneusz Słoma (KUL Lublin)

Orędzie, głoszący i odbiorca w świetle „Jezusa z Nazaretu” Josepha Ratzingera

16.00 Michał Zborowski (KUL Lublin)

„Jezus Panem” w homiliach o. Raniero Cantalamessy OFM Cap

16.10 Klaudia Steć (UMCS Lublin)

Jan Maria Vianney – kaznodzieja z Ars

16.20 Dyskusja

 

16.35 Przerwa

 

16.50 Piotr Wajs (UO Opole)

Polskojęzyczne publikacje homilii w serwisie YouTube jako XXI-wieczne zbiory homiletyczne

17.00 Mateusz Pietrzak (UPJP2 Kraków)

Fenomen rekolekcji internetowych na podstawie działalności o. Adama Szustaka OP

17.10 Damian Burdzań (KUL Lublin)

E-kaznodziejstwo – szansa czy zagrożenie?

17.20 Beata Maria Korniłłowicz (KUL Lublin)

Środki społecznego przekazu w służbie Bogu i Kościołowi

17.30 Alena Androsik (KUL Lublin)

„Dyrektorium homiletyczne” czytane przez teologa-moralistę

17.40 Dawid Mielnik (KUL Lublin)

Kaznodziejstwo z najwyższej półki, czyli o sposobie mówienia kazań według wytycznych V Soboru Laterańskiego

17.50 Dyskusja i zakończenie

Autor: Andrzej Megger
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2016, godz. 12:57 - Andrzej Megger