11.00

 

Paweł Grad (IFiS PAN): Sposoby konceptualizacji Boga według wczesnoromantycznej filozofii języka (na przykładzie koncepcji F.W.J. Schellinga)

 

Andrzej Wawrzynowicz (UAM): Problem wolności narodowej w perspektywie
mesjanizmu polskiego

 

 

Artur Nowaczewski (UG): "Zmierzch paradygmatu” czy upadek "państwa literatury”?

 

12-12.30 – Dyskusja

 

 

16.00

 

Maciej Nowak (KUL): Historiozofia wyczerpania. O pewnym wątku w dzienniku wojennym Andrzeja Bobkowskiego

 

Maciej Urbanowski (UJ): Teologia narodu w poezji W. Wencla

 

Tomasz Garbol (KUL): „W poprzek etykom zmilitaryzowanych kolektywów”. Kilka uwag literaturoznawcy o duchowości „lewicy laickiej”.

 

17.00  Dyskusja

 

18. 00

 

„Spór o mesjanizm”

Panel inspirowany antologią Spór o mesjanizm. Rozwój idei, red. A. Wawrzynowicz

 

Udział biorą: Andrzej Wawrzynowicz (Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej UAM, Autor antologii), Agnieszka Czechowicz (Katedra Literatury Staropolskiej KUL), Rafał Bartczuk (Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL), Tomasz Garbol (Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL)

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2017, godz. 12:13 - Agnieszka Bielak