Dyskusyjny Klub Filmowy


Organizatorzy:

Michał Buda

Wit Wawrzyniak

Arkadiusz Błachut

 

Dyskusyjny klub filmowy został powołany w celu lepszego zrozumienia zjawiska wizualno-audytywnego jakim jest film, który jest dany w quasi spostrzeżeniowej percepcji wzrokowo-słuchowej. Nie poruszamy zagadnienia filmu jako dziedziny kultury. Przedmiotem naszych spotkań są projekcje fragmentów najlepszych filmów artystycznych w historii kina oraz czytanie tekstów z zakresu teorii filmu, estetyki filmu i filozofii filmu. Podczas naszych spotkań prowadzimy dyskusje w oparciu o teksty. Na najbliższy czas przewidujemy regularne czytanie ksiązki Siegfrieda Kraucera "Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistosci" (S. Kraucer, Teoria filmu, tłum. Wanda Wertenstein, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975).

Na pierwszym spotkaniu skupiliśmy się na dziele Federico Felliniego "Osiem i pół". Na drugim spotkaniu w oparciu o tekst prof. Antoniego B. Stępnia "Spór o istotę filmu" (w: "Zeszyty Naukowe KUL", 11:1968, nr 2, s. 33-42.) staraliśmy się odpowiedziec na pytanie: Czy film powinien być wiernym odbiciem rzeczywistości, czy fikcją opartą na niej?

 

Autor: Jerzy Gwiazda
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2009, godz. 12:36 - Mateusz Kulczycki