Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża

 

 • koordynator studiów na kierunku socjologia, Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli w roku akademickim (2003-2004);
 • koordynator programu Erasmus na kierunku socjologia, Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli (2003-2005);
 • opiekun studentów socjologii i dziennikarstwa (dwa cykle)
 • opiekun zawodowych praktyk studenckich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2008-2016)
 • członek Kapituły Pracodawców i Absolwentów (od 2012)
 • członek Instytutowej Komisji Jakości Kształcenia (od 2013)
 • członek Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia (od 2013)
 • członek Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej (od 2015)
 • koordynator Dni Otwartych WNS KUL (2015)
 • organizator Studenckich Spotkań Komunikacji (cykle I-V)
 • organizator Dni Absolwenta Dziennikarstwa (2001)
 • organizator cyklu konferencji naukowych: Tożsamość i komunikacja,
 • organizator cyklu konferencji naukowych: Media w kulturze. Kultura w mediach
 • członek Kapituły Akademickiego Lauru Dziennikarskiego (od 2016)

 

Dr Małgorzata Sławek-Czochra

 

 • koordynator współpracy WNS KUL z Polską Agencją Przedsiębiorczości przy IV Polskim Kongresie Przedsiębiorczości (2016)
 • członek Instytutowej Komisji Jakości Kształcenia (od 2015)
 • kierownik projektów w IX, X i XIII Lubelskim Festiwalu Nauki (2012, 2013, 2016)
 • kierownik projektów na X i XIII Pikniku Naukowym (2013,2016)
 • koordynator Dnia Otwartego z ramienia IDiKS (2015,2016)
 • współorganizator II Studenckiej Nocy Filmowej ze zbiórką na rzecz Fundacji Misericordia (dla dr Marka Gędka)(2015)
 • organizator Studenckich Spotkań Komunikacji (cykle od I do IV)
 • organizator Warsztatów dziennikarskich: Wizualizacja idei w Street Arcie i Happy na IDiKSie (2013, 2015)
 • współorganizator debat z kandydatami na Prezydenta Miasta Lublina (cykle od I do III). Partnerzy KUL: Kurier Lubelski, TVP Lublin, Radio Lublin (2010)
 • organizator warsztatów graffiti z prezentacją w ramach Dnia Otwartego (2010)
 • organizator zagospodarowania graffiti ściany klatki chodowej na Kampusie Wschodnim. Realizator Europejska Fundacja Kultury Miejskiej (2010)
 • współorganizator cyklu konferencji naukowych: Tożsamość i komunikacja.
Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016, godz. 10:18 - Małgorzata Sławek-Czochra