Wydarzenia naukowe w działalności Katedry

SPIS TREŚCI /wg lat/:


 Powrót na stronę główną

 

 

(do góry)

- 2014 -

 

Kraków, 20 listopada 2014 - udział dr. hab. Elżbiety Szczot, prof. KUL w konferencji pt. „Ochrona praw dziecka w Kościele” i wygłoszenie referatu: „Władza rodzicielska a wolność religijna dziecka”. Organizator: Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

Lublin, 22 października 2014 – udział dr. hab. Elżbiety Szczot, prof. KUL w międzynarodowej Konferencji naukowej pt. „Rodzina i polityka. W 20. Rocznicę międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014”. Organizator: Katedra Nauk o Polityce, Instytut Europeistyki KUL oraz Instytut Prawa Kanonicznego KUL.  Wygłoszenie referatu na wyżej wymienionej konferencji pt: „Wyzwania wobec polityki rodzinnej w Polsce”.

 

Łuck 3-4 czerwca 2014 - udział dr. hab. Elżbiety Szczot w międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji pt. „Prawosławna Cerkiew we współczesnym społeczeństwie: problemy i perspektywy”, Łuck (Ukraina) 3 czerwca 2014 r. Organizator: Wołyńska Prawosławna Akademia Teologiczna, Ukraińska Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego. Wygłoszenie referatu na wyżej wymienionej konferencji pt. „Rola kapłana w zakresie opieki paliatywnej”.

 

Brenna, 10-11 kwietnia 2014udział dr. hab. Elżbiety Szczot w międzynarodowej Konferencji Ekumeniczno-Prawnej: „Dobro dziecka, dobrem rodziny, Kościoła i społeczeństwa – w 25. rocznicę Konwencji o Prawach Dziecka ONZ oraz w 20. rocznicę Jana Pawła II Listu do Dzieci”. Organizator: Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Facultatea de Teologie Universitatea Ovidius din Constanţa w Rumunii, Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Presove w Słowacji, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci w Czechach. Wygłoszenie referatu : „Prawo dziecka do edukacji i godziwych warunków socjalnych”.

 

Lublin, KUL, 25 marca 2014udział dr. hab. Elżbiety Szczot, prof. KUL w konferencji i wygłoszenie referatu pt. „Prawa rodziny według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”. Organizator: Koło Naukowe Kanonistów KUL (Instytut Prawa Kanonicznego).

 

(do góry)

- 2013 -

 

Dnia 10 grudnia 2013 r. Katedra Nauk o Polityce wraz z Katedrą Prawa Kanonizacyjnego KUL zorganizowali międzynarodowe seminarium naukowe pt. Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych (w 65. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka). Referaty wygłosili m.in.: dr Lech Buczek, Pojęcie praw politycznych; dr hab. Elżbieta Szczot, Misja wiernych świeckich w polityce; o. dr hab. Wiesław Bar, Prawa polityczne ministrów kultów w Meksyku.

 

Ukraina 12-13 października 2013 – udział dr. hab. Elżbiety Szczot, prof. KUL w polsko-ukraińskiej międzynarodowej konferencji: „Etyczne aspekty aborcji i eutanazji”. Miejsce konferencji: Centrum Integracji „Caritas” w Zamłyniu na Ukrainie. Organizatorzy: Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu i niezależne organizacje z Polski – Fundacja „Pro Bono Futuro”, Fundacja Raoula Follereau oraz Uniwersytet Otwarty UKSW. Wygłoszenie referatu: „Rzymskokatolicki pogląd na aborcję i eutanazję. Ochrona praw dziecka w nauczaniu Kościoła Katolickiego”.

 

Od dnia 1 października 2013 r na stanowisku adiunkta zatrudniona została Pani dr hab. Katarzyna Maćkowska.

 

Katowice, 20 września 2013udział dr. hab. Elżbiety Szczot w Międzynarodowej Konferencji na temat: „Kobieta w Kościele – w 25. rocznicę ogłoszenia listu Mulieris dignitatem. Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wygłoszenie referatu na konferencji: „Ochrona macierzyństwa kobiet aktywnych zawodowo w Unii Europejskiej z uwzględnieniem nauczania Kościoła katolickiego”.

 

W dniach 17-18 września 2013 r. dr Lech Buczek zrealizował następujące projekty podczas X Lubelskiego Festiwalu Nauki: 1) Annyeong Haseyo! Kim Chi, Hangul - wybrane aspekty kultury Korei (wykład połączony z warsztatami języka koreańskiego); 2) Nauczymy cię odpowiednio myśleć - o manipulacji w mediach; 3) Koreańska kultura i sztuki walki.

 

Brenna, 18 kwietnia 2013udział dr. hab. Elżbiety Szczot w Międzynarodowej Konferencji Ekumeniczno-Prawnej: „Rodzina suwerenna – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30 – lecie jej ogłoszenia”, 18-19 kwietnia 2013 r., Brenna, organizator: Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Facultatea de Teologie Universitatea Ovidius din Constanţa w Rumunii, Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Presove w Słowacji, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci w Czechach. Wygłoszenie referatu na konferencji (jak wyżej): „Prawo do zatrudnienia i płacy rodzinnej (KPR, art. 10)”.

 

Dnia 9 sytcznia 2013 r. dr Sławomir Łukasiewicz zorganizował seminarium otwarte, podczas którego prof. Idesbald Gooddeeris z Katholieke Universiteit Louven wygłosił wykład pt. Polityka w sercu Unii Europejskiej - uwarunkowania kryzysu politycznego w Belgii.

 

(do góry)

- 2012 -

 

Dnia 8 grudnia 2012 r. miała miejsce promocja książki dra Luc'a Reydamsa, prof. KUL, International Prosecutors. Wydarzenie to było połączone z seminarium naukowym "The rule of law around the world" oraz dziesięcioleciem istnienia Instytutu na rzecz Państwa Prawa. Wydarzenie było współorganizowane przez Katedrę Nauk o Polityce KUL.

 

Lublin, KUL, 18 października 2012udział dr. hab. Elżbiety Szczot w konferencji naukowej „Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła”. Organizator: Instytut Prawa Kanonicznego, Katedra Norm Ogólnych. Wygłoszenie referatu: „Sakramenty jako znaki i środki wyrażania i umacniania wiary”.

 

Od dnia 1 października 2012 r  na stanowisku adiunkta zatrudniony został Pan dr Sławomir Łukasiewicz.

 

30 maja 2012 r. - dr hab. Elżbieta Szczot wygłosiła referat pt. Równość prawna małżonków według Kodeksu prawa kanonicznego, podczas konferencji zorganizowanej przez studentów kierunku Administracja WPPKiA KUL na temat: "Równość kobiet i mężczyzny wobec poprawności politycznej".

 

23-25 maja 2012 r. - dr Lech Buczek wygłosił referat pt. Religia a polityka w Korei podczas VI Interdyscyplinarnych Sądeckich Dysput Naukowych zatytułowanych Między boskim a cesarskim (?) Religia w polityce światowej, zorganizowanych przez Instytut Politologii KUL oraz Instytut Sądecko-Lubelski.

 

8-10 maja 2012 r. - na zaproszenie o. dra hab. Wiesława Bara, prof. KUL przebywał z wykładami prof. dr Remigio Beneyto Berenguer, Dyrektor Departamentu Prawa Publicznego,  z Uniwersytetu CEU Cardenal Herrera w Walencji (Sistema politico espańol. Breve sintesis; La reforma de la ley organica de libertad religiosa en Espańa,żhay necesidad o no?; El regimen tributario de las entidades eclesiasticas en Espańa).

 

Katowice, 18 kwietnia 2012 - udział dr hab. Elżbiety Szczot, prof KUL w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa”, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Organizator: Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Koło Naukowe Teologów Sekcja Doktorantów Pro bono familiae. Wygłoszenie referatu pt.”Obowiązek rodziny i szkoły w zakresie przygotowania do małżeństwa”.

 

 

(do góry)

- 2011 -

 

W dniach 17-22 października 2011 r. o. dr. hab. Wiesław Bar, prof. KUL uczestniczył w międzynarodowym seminarium poświęconym przemianom politycznym w krajach arabskich, zorganizowanym przez Uniwersytet w Alicante pt.  ŻHacia dónde va Oriente Medio? La sociedad civil Árabe como motor de cambio.  Primera Semana de Derecho romano przez C.E.J. de la Universidad Insurgentes w Meksyku gdzie wygłosił referat: Influencia del Derecho romano en el Derecho matrimonial canónico y polaco.

 

Od dnia 1 października 2011 r. obowiązki kierownika Katedry objęła p. dr hab. Elżbieta Szczot; na stanowisku asystenta zatrudniony został p. dr Lech Buczek.

 

5 maja 2011 r., o. dr. hab. Wiesław Bar, prof. KUL w Collegio Banyeres de Mariola przedstawił film History of Poland, a w nawiązaniu do faktów potwierdzających miejsce Polski w Europie, zapoznał słuchaczy ze współczesną Polską i Lublinem (Polonia en Unión Europea).

4 maja 2011 r., na falach radioCEU omówił także dotychczasową współpracę uniwersytetów (UCH-CEU, KUL), Wydziałów (Prawa) oraz ukazał nowe możliwości w związku z włączeniem do Rady Naukowej "Studiów Prawniczych KUL" prof. R. Beneyto z UCH-CEU oraz uruchomieniem europeistyki w języku angielskim.

 

W dniach 26 kwietnia - 6 maja 2011 r. o. Wiesław Bar przebywał w Universidad Cardenal Herrera - CEU (Moncada - Valencia), na Wydziale Nauk Społecznych i Prawnych (Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas), z cyklem wykładów POLONIA EN EUROPA - referencia a aspectos juridicos y sociales del matrimonio y familia en Polonia. Słuchaczami byli studenci prawa i nauk politycznych.

 

 

(do góry)

- 2010 -

 

Tym samym zagadnieniom - prawnym i społecznym aspektom małżeństwa i rodziny w Polsce poświęcone były wystąpienia o. dr. hab. Wiesława Bara, prof. KUL w dniach 25 i 27 sierpnia 2010 r. na Państwowym Uniwerystecie Stanu Hidalgo w Pachuca de Soto (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo). Stany Zjednoczone Meksyku obchodzą w tym roku 200-lecie niepodległości oraz 100-lecie rewolucji. Małżeństwo wyznaniowe w Meksyku nie wywołuje skutków wg prawa cywilnego; aktualnie kraj jest targany silnymi sporami w związku ze zmianami w prawie rodzinnym, poczynając od samego pojęcia małżeństwa i rodziny.

 

Dnia 24 i 25 sierpnia 2010 r., o. dr hab. Wieslaw Bar uczestniczył w międzynarodowym seminarium - Las familias en Polonia y en México - Rodziny w Polsce i Meksyku, zorganizowanym przez Centrum Badań Interdyscyplinarnych - El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades - Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku (Universidad Nacional Autónoma de México), istniejacego od 1910 r. W ramach sesji Las familias contemporaneas - Współczesne rodziny, wygłosił referat - El matrimonio en Polonia - Małżeństwo w Polsce, oraz uczestniczył  w debacie okrągłego stołu. W ramach konferencji przewodniej przedstawił skutki prawne małżeństwa wyznaniowego w Polsce (Conferencia magistral: Efectos jurídicos del matrimonio religioso en Polonia).

 

Dnia 19 sierpnia 2010 r., o. dr. hab. Wiesław Bar, prof. KUL przeprowadził kurs dla pracowników Departamentu Nauk Prawnych, Instytutu Nauk Społecznych i Administracji Uniwersytetu Miasta Juárez (Departamento de Ciencias Jurídicas, Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) na temat współczesnej polityki wobec małżenstwa i rodziny w ujęciu porównawczym - El matrimonio: Reflexiones de derecho comparado) oraz dla pracowników i studentów Instytutu oraz adwokatów wygłosił konferencję na temat polskiego prawa rodzinnego i skutków prawnych małżeństw wyznaniowych - Reflexiones sobre derecho de familia y efectos jurídicos del matrimonio religioso.

 

Dnia 6 maja 2010 r., o. dr hab. Wiesław Bar uczestniczył w europejskiej konferencji Housing Rights: from Theory to Practice, zorganizowanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Barcelona.

 

Dnia 22 kwietnia 2010 r., odbyło się seminarium naukowe: Dzień Ziemi A.D. 2010 we współpracy z Katedrą Prawa Zarządzania Środowiskiem. Referaty wygłosili:

"Regulacja konstytucyjna ochrony środowiska w Polsce" (dr Kamila Sobieraj);

"Prawo do informacji o środowisku jako konstytucyjne prawo podmiotowe" (dr Anna Haładyj);

"Nowa tendencja w konstytucjonalizacji praw Natury? Casus Ekwadoru" (o. dr hab. Wiesław Bar).

 

Dnia 22 marca 2010 r., o. dr. hab. Wiesław Bar, przeprowadził wykład w Polskiej Akademii Nauk O. Lublin pt.: "Nowa dogmatyka Konstytucji Ekwadoru".

 

 

(do góry)

- 2009 -

 

Dnia 5 grudnia 2009 r., zorganizowano otwarte seminaria: "Wykonywanie regulowanych zawodów prawniczych w Anglii i Walii" (prelegent: mgr Paweł Gabryel, doktorant KUL); "Maroko - Unia Europejska. Obowiązujące prawo rodzinne Królestwa Maroka a europejski porządek prawny" (prelegentka: mgr Elżbieta Krzysik, doktorantka KUL).

 

W dniach 18-28 października 2009 r. odbył się cykl wykładów dla studentów europeistyki i podyplomowych studiów, które przeprowadził prof. dr Luis Mauricio Figueora Gutiérrez z Meksyku, m.in. na temat: "Meksyk – wczoraj, dziś, jutro. Najważniejsze problemy społeczno-polityczne".

 

O. dr hab. Wiesław Bar był uczestnikiem I Ogólnopolskiego Kongresu Politologii – Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie (Warszawa 22-24 września 2009 r.), w czasie którego przedstawił referat Rodzina jako podmiot życia społecznego - o rodzinie w społeczeństwie pluralistycznym ze szczególnym akcentem na jej rolę w socjalizacji politycznej.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2015, godz. 22:50 - Damian Kwiatkowski