Współczesne problemy etyki prawniczej

 

3 kwietnia 2017 r. Sekcja Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL zorganizowała w ramach XXV Tygodnia Prawników konferencje naukową pt. "Współczesne problemy etyki prawniczej".

Fotorelacja- Współczesne problemy etyki prawniczej 

program_konferencji

 

 

Wykładnia w prawie podatkowym

Wykładnia prawa stanowi nie tylko zagadnienie zajmujące bardzo ważne miejsce w teorii i filozofii prawa, ale jest również jedną z podstawowych czynności intelektualnych w pracy każdego prawnika. Funkcjonowanie współczesnego prawnika bez znajomości zasad i praktycznych umiejętności dokonywania wykładni prawa wydaje się niemożliwe, ponieważ z uwagi na narastające komplikowanie się stosunków życia społecznego teksty prawne są coraz bardziej skomplikowane. Potrzeba wykładni oraz zainteresowanie wykładnią prawa ciągle wzrasta. Istnieje zatem potrzeba dostarczenia studentom prawa wiadomości z zakresu wykładni prawa, która może być punktem wyjścia do doskonalenia własnego warsztatu naukowego przydatnego w praktycznym działaniu podczas procesu stosowania prawa. Prawidłowa wykładania jest szczególnie potrzebna w prawie podatkowym, ze względu na występującą tam różnorodność interpretacji. Z tego powodu 8 kwietnia 2016 r. Sekcja Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL zorganizowała w ramach XIV Tygodnia Prawników, szkolenie pt. ,,Wykładnia w prawie podatkowym". Szkolenie poprowadziła  dr hab. Jadwiga Potrzeszcz adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa KUL.

Fotorelacja

 

 

Aksjologia drogą prawdy i szczęścia

 

    20 października 2015 roku w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Fundacja Campus i Interdyscyplinarne Koło Naukowe ,,Nowoczesne Kształcenie" KUL zorganizowały międzynarodową konferencję naukową pt. ,,Aksjologia drogą prawdy i szczęścia". Miło nam poinformować, że wśród prelegentów, znaleźli się członkowie naszej Sekcji. Justyna Świerczek wygłosiła referat pt. ,,Celowość, procesualność i realność w ujęciu Lona Luvoisa Fullera", natomiast tematem wystąpienia Piotra Krzyżanowskiego były ,,Wartości prawnonaturalne w Konstytucji III RP".

 

III Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka

 

 

      13 maja 2015 roku Sekcja współorganizowała na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (organizatorzy: Sekcja Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - Opiekun Sekcji, Mateusz Gabryel - Prezes Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, Justyna Świerczek - Koordynator Sekcji; Koło Naukowe Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka UMCS: dr Bartosz Liżewski - Opiekun Koła, Tomasz Polasz - Prezes Koła, Ewelina Ozga - Wiceprezes Koła) III Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka pt. "Teoria i praktyka słuszności w prawie". W warsztatach udział wzięli studenci, doktoranci a także pracownicy naukowi z trzech ośrodków akademickich. Rozważania toczyła się wokół trzech zagadnień. Na początku poruszono kwestię teoretycznego ujęcia słuszności w prawie. Następnie skupiono się na problematyce wartości i roli słuszności w wykładni i stosowaniu prawa. Ostatnia grupa poruszonych zagadnień dotyczyła zastosowania agendą warsztatów: Miedzyuczelniane_Warsztaty-_program

 

 

 

Pewność prawa i bezpieczeństwo prawne - teoria i praktyka

 

       30 kwietnia 2015 roku Sekcja organizowała na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL ogólnopolską konferencję naukową poświęconą problematyce pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego. Swoją obecnością zaszczycili nas prelegenci z pięciu ośrodków akademickich. Merytoryczną część konferencji rozpoczęło wystąpienie jednej z największych znawców zagadnienia - dr hab. Jadwigi Potrzeszcz, autorki cenionej monografii Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa. Pani Profesor wygłosiła referat pt. ,,Znaczenie i relacja pojęć: pewność prawa - bezpieczeństwo prawne". Konferencja ta stała się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat roli i znaczenia takich wartości jak pewność i bezpieczeństwo prawne. Omówiono funkcjonowanie tych pojęć w różnych dziedzinach prawa., zwłaszcza prawa podatkowego. Rozważania dotyczyły także szczególnej roli Trybunału Konstytucyjnego jako gwaranta przestrzegania tych wartości. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym programem konferencji: Pewnosc_prawa_i_bezpieczenstwo_prawne-_program_konferencji

Autor: Piotr Krzyżanowski
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2017, godz. 23:34 - Piotr Krzyżanowski