Podstawowy zrąb dydaktyki Katedry stanowią wykłady kursoryczne oraz ćwiczenia, kierowane do studentów pierwszego roku edytorstwa, filologii polskiej i wiedzy o teatrze. Dla studentów wyższych lat studiów przeznaczone są konwersatoria i wykłady monograficzne.

 

W Katedrze prowadzone są seminaria z historii literatury staropolskiej: licencjackie – dla studentów studiów I stopnia (dr B. Niebelska-Rajca) oraz magisterskie – dla studentów studiów II stopnia (prof. M. Hanusiewicz-Lavallee, dr hab. J. Dąbkowska-Kujko).  

                                                               

Ponadto pracownicy Katedry prowadzą zajęcia w ramach specjalizacji krytycznoliterackiej.

 

 

Prace magisterskie powstałe w Katedrze

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2012, godz. 17:59 - Jarosław Bedyniak