Zajęcia / Lehrveranstaltungen


Semestr letni / Sommersemester 2007/2008

PNJN: analiza tekstu/tłumaczenie - IV rok


W ramach ćwiczeń będą analizowane różne niemieckie teksty (informacyjne, ekspresywne, operatywne) na płaszczyźnie funkcjonalnej, semantycznej, pragmatycznej, stylistycznej, a następnie tłumaczone na język polski za pomocą odpowiednich instrumentów pomocniczych (słowników, tekstów równorzędnych, zasobów internetowych). Dwufazowo prowadzone ćwiczenia winny uświadomić ich uczestnikom konieczność twórczej refleksji nad warsztatem tłumacza oraz zapoznać z głównymi strategiami rozwiązań istotnych problemów występujących w procesie translatorskim. Celem ćwiczeń jest podniesienie kompetencji językowej oraz translatorskiej.

Literatura pomocnicza
Ehnert, R., Schleyer, W. (Hgg.), Übersetzen im Fremdsprachenunterricht, Regensburg 1987.
Fleischmann, E. et. Al (Hgg.), Translationsdidaktik, Tübingen 1997.
Hönig, H.G., Kußmaul, P., Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, Tübingen 1991.
Kautz, U., Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, München 2002.
Nord, C., Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg 1995.
Smith, V., Klein-Braley, C., In other words… Arbeitsbuch Übersetzung 1989.
Snell-Hornby, M. et al. (Hgg.), Handbuch Translation, Tübingen 1998.Wykład monograficzny: Człowiek z perspektywy literackiej (Postmodernistyczna literatura szwajcarska) - III i IV rok


Człowiek jest przedmiotem badań wielu różnych dziedzin naukowych, między innymi filozofii, teologii, psychologii, socjologii, biologii, polityki i literatury. Literatura, będąca sejsmografem i odzwierciedleniem rzeczywistości, stanowi istotne źródło ujęcia człowieka. Niemalże w każdym dziele literackim – z wyjątkiem poezji – człowiek stoi w centrum akcji i refleksji autorskiej. Celem tego wykładu jest ukazanie człowieka w postmodernistycznej literaturze szwajcarskiej na przykładzie kluczowych tekstów literackich Frischa, Dürrenmatta, Bichsla, Widmera, Loetschera, Schweikert i innych.Niemieckojęzyczna literatura współczesna (seminarium magisterskie) - IV rok


Seminarium jest skierowane do osób, które są zainteresowane zagadnieniem antropologicznym z punktu widzenia literatury. W centrum dyskusji stoi pojęcie człowieka, jego samookreślenie się oraz jako stosunek do świata. Pragniemy zweryfikować, pod wpływem jakich faktorów – kulturowych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, filozoficznych, przyrodniczych – ujęcie człowieka uległo, zarówno na płaszczyźnie ideowej jak również formalnej, modyfikacji. Obok debaty na temat tekstów teoretycznych (Gadamer, Luhmann, Sloterdijk) będziemy koncentrować się na konkretnych przykładach z współczesnej literatury, w pierwszej linii szwajcarskiej (Bichsel, Dürrenmatt, Frisch, Loetscher, M. Zschokke, Veteranay). Podstawą do seminarium jest uzupełniany na bieżąco Reader z wybranymi tekstami z literatury. Po każdym seminarium będzie sporządzany sumaryczny protokół.
Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2008, godz. 19:47 - Sylwia Mitko