Praca dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, rachunkowości zaawansowanej, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, metod oceny projektów inwestycyjnych oraz proseminaria i seminaria z różnych zakresów rachunkowości.

 

Pracownicy Katedry aktywnie włączyli się do przygotowania programów studiów na prowadzonej od roku akademickiego 2013/2014 specjalności z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa na kierunku Ekonomia (studia II stopnia).

 

Z udziałem pracowników Katedry organizowane były w przeszłości studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i rachunkowości funduszy europejskich. Od roku akademickiego 2012/2013 zostały uruchomione studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków oraz w zakresie finansów i zarządzania w administracji publicznej (aktualnie w ofercie KUL na rok 2016/2017). W roku akademickim 2013/2014 uruchomiono także studia podyplomowe w zakresie zarządzania i analizy sprzedaży, jednak ich prowadzenie zostało obecnie zawieszone.

 

Działalność naukowa i organizacyjna

Katedra Rachunkowości organizuje konferencje naukowe we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zarówno innymi uczelniami (Politechnika Lubelska), jak i zawodowymi organizacjami księgowych (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Lublinie) i biegłych rewidentów (Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Oddział Regionalny w Lublinie). Pokłosiem organizowanych konferencji naukowych są publikacje książkowe.

Patrz: [konferencje naukowe], [publikacje książkowe]

 

Pracownicy Katedry Rachunkowości publikują swoje prace naukowe w monografiach z zakresu rachunkowości, w czasopismach specjalistycznych (np. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości), w zeszytach naukowych wielu polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i w Katowicach, czy w Zeszytach Ekonomii i Zarządzania KUL.

Patrz: [publikacje pracowników KUL]

Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2016, godz. 15:34 - Joanna Nucińska