Lata 2015 - 2016

 

 • 13 października - spotkanie specjalności inaugurujące nowy rok akademicki 

 

 • Współorganizacja Kongresu: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada. Lublin 23-24.09.2015 
 • program

 

 • Aktywny udział w XII Lubelskim Festiwalu Nauki "Nauka drogą do Nobla" 19-25 września 2015
 • dr hab Danuta Opozda "Stereotypy i uprzedzenia w drodze do Nobla"
 • dr Magdalena Parzyszek "Czy geniusz żywi się muzyką Mozarta?"
 • dr Magdalena Parzyszek "Biegam - skaczę - świat nauki zobaczę
 • mgr Emilia Mulawa "Poczucie sensu życia a droga do Nobla"
 • mgr Magdalena Leśniak "Nobliści czy celebryci? Autorytety młodego pokolenia
 • mgr Patrycja Leśniak "I ty możesz zostać Noblistą. O wykorzystaniu inteligencji wielorakiej"
 • mgr Justyna Marcinkowska (Nie)zagubiona kobiecość/męskość w drodze do Nobla"

 

Lata 2014 - 2015

 

 • Organizacja Sesji naukowej nt. Rozwój wiedzy w pedagogice rodziny i warsztatów metodologicznych pracy naukowej. Nałęczów 1-3 lipca 2015
 • program

 

 • Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Wartość życia a wychowanie w 20 - tą rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae 25.03.2015   
 • sprawozdanie   

 

 •  Konferencja Naukowa: "Z pomocą człowiekowi... - w I rocznicę śmierci śp. Profesor Teresy Kukołowicz" 27.02.15
 • plakat 

 

 • Świąteczne spotkanie specjalności pedagogiki rodziny z poradnictwem pedagogicznym 13.01.2015

 

 • Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji "Badania narracyjne w pedagogice - przedmiot i metody analiz" - 16.12.2014
 • plakat konferencji     
 • sprawozdanie

 

 • Przedświąteczne warsztaty "I Ty możesz zostać św. Mikołajem"  09.12.2014 
 • program

 

 • Współorganizacja spotkania naukowego Zjazdu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy KNP "Funkcje szkoły w kontekstach współczesnych koncepcji szkoły"  03.12.2014 r.    
 • program

 

 • Spotkanie specjalności inaugurujące nowy rok akademicki 2014/2015

 

 • Aktywny udział w XI Lubelskim Festiwalu Nauki: I ślubuję Ci… czyli o słowach pełnych tajemnicy – dr Magdalena Parzyszek,  lic.  Karolina    Siwek, lic. Daria Smolińska. Randka w ciemno czy randka w jasno? – dr Magdalena Parzyszek, Monika   Dziduch,    Magdalena Kośmicka, Aleksandra Berbeć, Katarzyna Dąbrowska

 

 

 


  
 

 

Lata 2011-2014:

 

 

 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży. KUL – Lublin wtorek, 8.04.2014 r.

  Sprawozdanie z konferencji
  Plakat konferencji

 • Współorganizacja Ogólnopolskiego Spotkania Naukowego Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej  KNP PAN nt. "Status pedagogiki rodziny" w 10 rocznicę śmierci ks. prof. KUL, dr hab. Józefa Wilka - długoletniego Kierownika Katedry Pedagogiki Rodziny. (Współogranizacja z Zespołem Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN). KUL - Lublin 22.11.2013r. 

  Sprawozdanie z konferencji

 • Udział Pracowników i doktorantów KPR w Sympozjum nt. "W służbie rodziny" z okazji 10. rocznicy śmierci Ks. prof. Józefa Wilka, SDB, założyciela Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL. Sympozjum zorganizowane przez Wydział Teologiczny KUL. Lublin KUL 6.11.2013r.

 

 • Aktywny udział w X Lubelskim Festiwalu Nauki "Człowiek-Nauka-Pasja". 
  D. Kornas-Biela, Prenatalna "szkoła życia" człowieka. KUL, 16.09.2013r.
  D. Kornas-Biela, "Tak" dla życia człowieka. KUL, 16.09.2013r.
  D. Jabłońska, Ojciec też człowiek! Czyli o tym, jak nastolatek może budować pozytywną relację ze swoim ojcem. KUL, 16.09.2013r.
  A. Grabias, B. Wolska,Wychowanie prenatalne wyrazem troski o poczęte dziecko. KUL, 16.09.2013r.
 • A. Grabias, B. Wolska, Od poczęcia człowiek. KUL, 16.09.2013r.
 • A. Grabias, Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym. KUL, 16.09.2013r.
  A. Suchenek, Kiedy jestem płodna, a kiedy nie? KUL, 16.09.2013r.
  A. Suchenek, Dobry start! O budowaniu więzi z dzieckiem w okresie okołoporodowym. KUL, 16.09.2013r.

  X Lubelski Festiwal Nauki - działalność Katedry Pedagogiki Rodziny

 • Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.  Psychologiczne aspekty prokreacji zorganizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Humanistycznych oraz Katedrę Pedagogiki Rodziny i Pracownię Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 04 czerwca 2013 r.

  Program konferencji

 • Współorganizacja panelu w ramach XX Muzycznych Spotkań Rodzin, Lublin KUL, 18.05.2013r. (Główny Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubelskiego.)

  Program XX-tego_Muzycznego_Spotkania_Rodzin
   
 • Wykład Integrative model of career decision making, Prof. dr Bernad-Joachim Ertelt z Uniwersytetu Mannheim, Lublin, 23 kwietnia 2013r. (Współorganizacja z Katedrą Psychologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Psychologii KUL, Katedrą Pedagogiki Chrześcijańskiej)

 

 • Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe poświęcone pamięci Prof. W. Fijałkowskiego w 10 rocznicę jego śmierci nt. Ekologia rodziny w ujęciu Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, Lublin KUL 21 marca 2013r.

  Program sympozjum
   oraz Sesja Plakatowa

 • Seminarium Naukowe Katedry Pedagogiki Rodziny i Pracowni Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji nt. Psychopedagogiczne problemy "wczesnego rodzicielstwa", Lublin KUL, 22 lutego 2013r.

  Program seminarium

 • Sesja Metodologiczna Katedry Pedagogiki Rodziny, nt. Metodologiczny i etyczny wymiar pracy naukowej. Tomaszów Lubelski, Przeorsk, 6-8 lipca 2012r. 

  Program sesji

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odpowiedzialność wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  Instytut Pedagogiki KUL, 27 kwietnia 2012r, Chełm. (Współorganizacja z Szkoła B. Jańskiego w Chełmie)

  Lata 1998-2011

 

 • Współorganizacja Ogólnopolskiego Spotkania Naukowego Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN nt. Współpraca rodziny i szkoły oraz organizacja promocji książki: Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora  Józefa  Wilka SDB (1937-2003), Kiereś B. Nowak M., Opozda D. (red.) Lublin 2006, ss. 248. Lublin 22 marca 2006.

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła Rodziców” Aktualny stan i perspektywy.  Lublin 23-24 października 2006.

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Ksiądz Profesor Józef Wilk i jego myśl pedagogiczna na tle współczesnych problemów metodologicznych pedagogiki rodziny.  Lublin, 26 października 2004.

 

 • Ogólnopolska Sesja Naukowa poświęcona pedagogice rodziny w X rocznicę śmierci ks. prof. Piotra Poręby. Lublin 8 grudnia 2001.

 

 • Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne nt.: Dziecko w XX wieku. Rozrachunek ze stuleciem dziecka. Lublin, 25 – 27 października 2000.

 

 • Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z okazji stulecia Salezjanów w Polsce nt. Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko. Lublin, 16 - 17 kwietnia 1998.

 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2015, godz. 19:54 - Justyna Marcinkowska