Działalność w 2000 roku

 

 

Prezes: Marek Nałęcz

Kurator: Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Walne Zgromadzenie: 24 osoby

 

Rok 2000 był fundamentalnym rokiem funkcjonowania KNSA, w którym członkowie skupili się na działaniach statutowych. Pierwszym wydarzeniem, w którym Koło brało czynny udział był Dzień Otwartych Drzwi KUL. Przy współpracy z opiekunem Koła Prof. dr hab. Stanisławem Wrzoskiem została przygotowana ulotka na temat perspektyw dotyczących możliwości podjęcia studiów na kierunku Administracja, co było działaniem niezbędnym ze względu na krótki, trzyletni okres jego funkcjonowania.

Kolejną inicjatywą była pomoc Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji w organizacji konferencji naukowej pt. „Procedury Publicznoprawne”. Członkowie Koła zajmowali się obsługą techniczną oraz czynnościami organizacyjnymi konferencji.

18 maja 2000 r. KNSA wzięło udział w uroczystościach z okazji 80 urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II zorganizowanych w Wadowicach. Członkowie Zarządu jako przedstawiciele jedynej agendy studenckiej KUL pomagali w pracach organizacyjnych i obsłudze niektórych elementów zaplecza technicznego Wielkiego Koncertu z tejże okazji.

Dużym osiągnięciem było również powstanie strony internetowej Katedry Administracji Publicznej i Koła Naukowego Studentów Administracji na serwerze uniwersyteckim, co w dużym stopniu ułatwiło pracę Koła po przez lepszy przepływ informacji między jego Członkami.

 

Autor: Kamila Gąciarz
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2013, godz. 23:31 - Marta Ordon