Działalność w 2001 roku

Prezes: Krzysztof Krakowski

Kurator: Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Walne Zgromadzenie: 27 osób

 

W drugim roku funkcjonowania Koło Naukowe Studentów Administracji skupiło się na 3 najważniejszych inicjatywach.

            Pierwszą z nich była zorganizowana w dniach 25 - 27 kwietnia 2001 r. konferencja naukowa „Prawnicze koncepcje nauki o administracji publicznej”, która odbyła się w Dąbrowicy. Wzięło w niej udział ok. 80 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się pracownicy naukowi renomowanych polskich Uczelni Wyższych m.in. Prof. dr hab. Jan Boć reprezentujący Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Michał Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. dr hab. Zbigniew Leoński - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prof. dr hab. Jan Szreniawski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a także Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Drugą inicjatywą był wyjazd naukowy 24 członków Koła do Warszawy i Lichenia w dniach 14 – 15 listopada 2001 r. Opiekę sprawowali: Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, ks. dr Tadeusz Stanisławski oraz dr hab. Maciej Rudnicki.

            Trzecia inicjatywa – seminarium naukowe pt.„Nowoczesne i sprawne zarządzanie gminą”, której przewodniczył Wiceprezes KNSA, dziś adiunkt w Katedrze Historii Administracji, dr Sebastian Kwiecień,  odbyła się 10 grudnia 2001 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Referaty wygłosili przedstawiciele zarówno teorii jak i praktyki:  dr Monika Münnich (Katedra Prawa Finansowego i Finansów Publicznych KUL), dr Jacek Dziobek-Romański (Katedra Nauki Administracji), Tomasz Śmietanka (Przewodniczący Zarządu Gminy Kozienice) oraz Janusz Korczyński (Przewodniczący Zarządu Gminy Krasnystaw).

 

 

Autor: Kamila Gąciarz
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2013, godz. 23:31 - Marta Ordon