Działalność w 2003 roku

Prezes: Edwin Gortat

Kurator: ks. dr Tadeusz Stanisławski

Walne Zgromadzenie: 36 osób

 

Najważniejszą inicjatywą KNSA w 2003 r. była zorganizowana w dniu 24 listopada konferencja naukowa „Fundusze Unijne szansą rozwoju lokalnego”, która miała za zadanie przybliżyć studentom zasady funkcjonowania funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój państw członkowskich. Referaty wygłosili głównie przedstawiciele praktyki z województwa lubelskiego m.in. Jacek Węsierski z Lubelskiego Programu „Dobra Firma”, Cezary Pasternak z Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Artur Tomczak reprezentant Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Krzysztof Podkański z Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedstawicielem teorii był dr Jacek Dziobek-Romański pracownik Katedry Administracji Publicznej KUL.

Członkowie KNSA wraz z przedstawicielami kadry naukowej Instytutu Administracji KUL w osobach: Prof. dr hab. Stanisława Wrzoska, Prof. dr hab. Jerzego Flagi, dr hab. Macieja Rudnickiego oraz ks. dr Tadeusza Stanisławskiego, w dniach 8 - 9 grudnia 2003 r. uczestniczyli w wyjeździe naukowym Zakopane – Wadowice - Kraków. W ramach tego przedsięwzięcia spotkali się z władzami samorządowymi województwa małopolskiego. Tematem przewodnim wyjazdu były działania podejmowane przez władze województwa na rzecz rozwoju regionalnego, przybliżenie studentom dorobku polskiej kultury po przez zwiedzanie Wawelu, krakowskiego Rynku oraz Kopalni Soli w Wieliczce, a także uczczenie roku papieskiego na KUL przez zwiedzanie muzeum Jana Pawła II i miasto Wadowice.

Szkolenia, w których uczestniczyli członkowie KNSA:

  1. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich" zorganizowanej przez Lubelską Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Bank Światowy oraz MSWiA.;
  2. "Sprawne funkcjonowanie organów kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego" zorganizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową;
  3. "Kurs Ratownictwa Medycznego" – Organizator: Państwowa Straż Pożarna;

 

 

Autor: Kamila Gąciarz
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2013, godz. 23:33 - Marta Ordon