Działalność w 2004 roku

 

Prezes: Marzena Dyduch

Kurator: ks. dr Tadeusz Stanisławski

Walne Zgromadzenie: 54 osoby

 

17 marca 2004 r. Koło Naukowe Studentów Administracji wraz z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów KUL zorganizowało koncert Stana Borysa.

25 marca 2004 r. członkowie Koła uczestniczyli w szkoleniu z wypełniania wniosków o dotacje z Funduszy Strukturalnych.

23 – 25 czerwiec 2004 r. pomoc w organizacji i udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nowy ład przestrzenny w Polsce”, która odbyła się w Krasnobrodzie i skupiła specjalistów z zakresu prawa administracyjnego z całej Polski.

16 listopada 2004 r. Koło wspólnie z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów KUL Koło zorganizowało koncert grupy „Raz, Dwa, Trzy” włączając się w realizację programu profilaktycznego wdrażanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Celem programu była integracja środowiska studenckiego i rozwijanie zainteresowań młodzieży uczącej się na KUL-u.

9 grudnia 2004 r. odbyła się zorganizowana przez KNSA konferencja naukowa pt. „Pół roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej – korzyści, szanse, problemy”. Prelegenci w osobach: Europarlamentarzystów - Zdzisława Podkańskiego i Zbigniewa Zalewskiego, Prezydenta Miasta Lublina – Andrzeja Pruszkowskiego, przedstawiciela Urzędu Integracji Europejskiej – Roberta Polkowskiego, oraz pracowników Katedry Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, poruszyli problematykę związaną z członkowstwem Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności wykorzystania funduszy unijnych, działalności polskich przedstawicieli w strukturach UE, a także przepływu towarów i usług między krajami członkowskimi.

W dniach 13 – 14 grudnia 2004 r. został zorganizowany wyjazd naukowy do Wrocławia, jako kontynuacja rozważań dotyczących przynależności Polski do Unii Europejskiej. Po przez spotkanie z Prezydentem Miasta Wrocławia oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Wrocławia studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych na rzecz rozwoju regionalnego.

 

 

Autor: Kamila Gąciarz
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2013, godz. 23:34 - Marta Ordon