Działalność organizacyjna

Wraz z innymi pracownikami Zakładu Metafizyki brałem czynny udział w organizacji:

 1. II Międzynarodowe Sympozjum Zadania Współczesnej Metafizyki - FIDES ET RATIO. W rocznicę ogłoszenia, interpretacje, nadinterpretacje, deformacje, organizatorzy Katedra Metafizyki i SITA PL, Lublin 9-10 grudnia 1999
 2. III Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki na temat: Osoba i sposoby jej spełniania się w kulturze, 14 grudnia 2000, KUL
 3. IV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki na temat O realizm w uprawianiu filozofii, 13 grudnia 2000
 4. V Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki na temat: Błąd antropologiczny i jego konsekwencje w kulturze, 12 grudnia 2002, KUL
 5. Międzynarodową Sesję Przyszłość cywilizacji Zachodu, 11 kwietnia 2002, organizowana przez Katedrę Filozofii Kultury KUL
 6. II Międzynarodową Sesję z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu na temat: Kultura wobec techniki, 9 kwietnia 2003, KUL
 7. III Międzynarodowe Sesję z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu na temat: Filozofia i edukacja, 5 maja 2004 Lublin
 8. IV Międzynarodowe Sympozjum naukowe z cyklu: Przyszłość cywilizacji Zachodu - 27 kwietnia Lublin -KUL, sympozjum organizowane przez Katedrę Filozofii Kultury KUL
 9. VII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne, z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki" - Substancja -natura-prawo naturalne, Lublin 15 XII 2005, organizator: Zakład Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

 

Inna działalność na polu nauki
 1. Stała współpraca z redakcją Powszechnej Encyklopedii Filozofii Lublin (2000-) t. 1-5, red. A. Maryniarczyk (opracowanie listy haseł).
 2. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Człowiek w kulturze" (od roku 2000 do 2004)
 3. Przyszłość cywilizacji Zachodu. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, Praca zbiorowa pod red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, P. Skrzydlewski, P. Gondek, Lublin 2003, ss. 222, Wydawca Oficyna Hieronima.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2008, godz. 05:05 - Andrzej Zykubek