2011

 

  • 19.12.2011 r. Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński (1919-1986) Osoba-czasy-idee. [organizacja w ramach Katedry Metodologii Nauk]
  • 15.12.2011 r. XIV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. Spór o dobro, zorganizowane przez Katedrę Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, [współorganizacja]
  • 09-19.05.2011 r. Stanisław Kamiński Memorial Lectures 2010/2011: Professor Linda Zagzebski, Epistemic Authority An Investigation of Trust, Authority, and Autonomy in Belief;
  • 14.05.2011 r. X Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Emigracja a cywilizacje”, [współorganizacja]
  • 12.03.2011 r. Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka”, [współorganizacja – prowadzenie konferencji]

 

2010

 

  • 10.12.2010 r. XIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. Spór o prawdę zorganizowane przez Katedrę Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, [współorganizacja]
  • 07.05.2010 r. Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny z cyklu „Wielcy Polacy XX wieku” pod hasłem: Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP – kapłan, filozof, pedagog, patriota – niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej; Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca, [współorganizacja]
  • 24.04.2010 r. IX Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu pt. „Totalitaryzm – jawny czy ukryty?”, [współorganizacja]
  • 8-11.03.2010 r. 52. Tydzień Filozoficzny "Filozofia Szczęścia", [organizacja, jako Prezes KFS]
Autor: Piotr Biłgorajski
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2013, godz. 19:25 - Piotr Biłgorajski