Działalność w roku akademickim 2013/2014

Koordynator Sekcji: Przemysław Polewczyk

Opiekun sekcji: dr Piotr Pomorski

 

Działalność w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL

  1. Członkowie sekcji Prawa Finansowego i Podatkowego w ramach kliniki prawa administracyjnego, przez cały rok akademicki 2013/2014 udzielali bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa podatkowego i bankowego mieszkańcom regionu w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL.

Filmowe poradniki PIT

  1. Sekcja Prawa Finansowego i Podatkowego z pomocą pracowników katedry Prawa Finansowego WPPKiA przygotowała filmowe poradniki, w których zostały wyjaśnione najważniejsze zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Studenci przedstawili istotne informacje dotyczące między innymi: ulg podatkowych, opodatkowania stypendiów oraz zasad opodatkowania dochodów zagranicznych.

Konferencja naukowa „Magistri Nostri”

  1. W ubiegłym roku akademickim członkowie sekcji wzięli czynny udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Magistri Nostri skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 roku”, która odbyła się 6 marca 2014 r. w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowano referat, w którym przedstawiono sylwetkę i dorobek naukowy prof. Henryka Radziszewskiego. Ponadto w ramach konferencji zostały przygotowane dwa artykułu naukowe.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce

  1. Sekcja Prawa Finansowego i Podatkowego pomagała w organizacja VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce pt. Preferencje i sankcje w prawie podatkowym w dniach 19-20 maja 2014 r. Konferencja miała miejsce w Lublinie. Współorganizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp Jana Chrapka w Radomiu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, WSA w Lublinie, Urząd Skarbowy w Łęcznej oraz Powiat Łęczyński.

Konkurs Eye on Tax

  1. W IX edycji ogólnopolskiego konkursu Eye on Tax wystartowały dwa zespoły w skład których wchodzili studenci działający w sekcji Prawa Finansowego i Podatkowego. Jeden z zespołów przeszedł do drugiego etapu konkursu. Studenci udzielając odpowiedzi na pytania zmierzyli się z trudnymi problemami z zakresu prawa podatkowego. Była to doskonała forma sprawdzenia umiejętności współpracy w zespole i wykorzystania wiedzy w praktyce
Autor: Piotr Krzyżanowski
Ostatnia aktualizacja: 26.12.2014, godz. 22:22 - Piotr Krzyżanowski