Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

www.nauka.gov.pl/finansowanie-nauki

 

 

Akty regulujące dostępne są na BIP:

 

www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-nauka-bip

 

 

ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE:

 

Uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje znajdą Państwo w Moodlach dostępnych z poziomu e-kul.

 

1. Zgodnie z Zarządzeniem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 3 października 2008 r. - wprowadza się obowiązek dokumentowania wyników działalności badawczej.

W tym celu należy sporządzić  do dnia 30 kwietnia każdego roku Raport ze zrealizowanego zadania.

Dokumentacja przechowywana jest w jednostkach, w których realizowane są tematy badawcze, nie krócej niż przez pięć lat.

 

Raport_1s.doc

 

Raport_2s.doc

 

 

 Lista zadań badawczych zakończonych dostępna jest w bazie S4A.

 

2. Zgodnie z Zarządzeniem prorektora ds. administracji i finansów z dn. 8 lipca 2008 r - wprowadzony został obowiązek ewidencji zadań badawczych w Bazie S4A. Za ewidencję odpowiada jednostka administracyjna obsługująca instytut.

 

3. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dn. 27 października 2005 r termin zakończenia finansowania zadań z funduszu działalności statutowej (dotacji bazowej i dla młodych) ustala się na 30 listopada danego roku.

 

 

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do zasad PZP. Szczegółowe informacje na stronach Działu Zamówień Publicznych.

 

Autor: Beata Gulińska
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018, godz. 14:34 - Barbara Lendzion-Tokarska