1 października wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego, która zakłada duże zmiany m.in.w sposobie finansowania Uczelni.

 

Ustawa z dn. 3 lipca 2018 r - Przepisy wprowadzające Ustawę (Dz.U. 2018 poz. 1669)

 

Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 20 września 2018 r w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 20 września 2018 r w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

 

 

ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE:

 

Uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje znajdą Państwo w Moodlach dostępnych z poziomu e-kul.

 

1. Zgodnie z Zarządzeniem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 3 października 2008 r. - wprowadza się obowiązek dokumentowania wyników działalności badawczej.

W tym celu należy sporządzić  do dnia 30 kwietnia każdego roku Raport ze zrealizowanego zadania.

Dokumentacja przechowywana jest w jednostkach, w których realizowane są tematy badawcze, nie krócej niż przez pięć lat.

Raport_1s.doc

Raport_2s.doc

Lista zadań badawczych zakończonych dostępna jest w bazie S4A.

2. Zgodnie z Zarządzeniem prorektora ds. administracji i finansów z dn. 8 lipca 2008 r - wprowadzony został obowiązek ewidencji zadań badawczych w Bazie S4A. Za ewidencję odpowiada jednostka administracyjna obsługująca instytut.

3. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dn. 27 października 2005 r termin zakończenia finansowania zadań z funduszu działalności statutowej (dotacji bazowej i dla młodych) ustala się na 30 listopada danego roku.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do zasad PZP. Szczegółowe informacje na stronach Działu Zamówień Publicznych.

 

Autor: Beata Gulińska
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2018, godz. 12:38 - Beata Gulińska