Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

 www.nauka.gov.pl/finansowanie

 

 

Akty regulujące:

 

Ustawa.pdf

 

statutowa.pdf

 

Parametryzacja.pdf

 

 

Wyniki najnowszej parametryzacji:

 

 

www.nauka.gov.pl/komunikaty

 

 

 

 ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE:

 

Uprzejmie informujemy, ze szczegółowe informacje znajdą Państwo w Bazie Wiedzy dostępnej z poziomu e-kul.

 

1. Zgodnie z Zarządzeniem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 3 października 2008r - wprowadza się obowiązek dokumentowania wyników działalności badawczej.

W tym celu należy sporządzić  do dnia 30 kwietnia każdego roku Raport ze zrealizowanego zadania.

Dokumentacja przechowywana jest w jednostkach, w których realizowane są tematy badawcze, nie krócej niż przez cztery lata.

Raport_1s.doc

 

Raport_2s.doc

 

Raport_3b.doc

 

Raport_4b.doc

 

Lista zadań badawczych zakończonych dostępna jest w bazie S4A.

 

2. Zgodnie z Zarządzeniem prorektora ds. administracji i finansów z dn. 8 lipca 2008 r - wprowadzony został obowiązek ewidencji zadań badawczych w Bazie S4A. Za ewidencję odpowiada jednostka administracyjna obsługująca instytut.

 

3. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dn. 27 października 2005 r termin zakończenia finansowania zadań z funduszu działalności statutowej (dotacji bazowej i dla młodych) ustala się na 30 listopada danego roku.

 

4. Procedurę dokonywania zakupów reguluje Instrukcja dokowywania zakupu z dn. 12 października 2012 (dostępna w Bazie Wiedzy z poziomu e-kul)

Autor: Beata Gulińska
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2014, godz. 10:27 - Beata Gulińska