Pracownicy:

 

Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 mgr inż. Iwona Roman

e-mail: iwonaroman@kul.lublin.pl

 

Specjalista ds. PPOŻ.

mgr inż. Leszek Małocha

e-mail: lmalocha@kul.lublin.pl

 

Główny specjalista ds. obrony cywilnej

inż. Kazimierz Frąk

e-mail: kazfrak@kul.pl

 

Specjalista ds. BHP

mgr Magda Majewska - urlop

e-mail:  mmajewska@kul.pl

 

Starszy inspektor ds. BHP

mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

e-mail: sylwia.fedorowicz@kul.pl

 

Starszy inspektor ds. BHP

mgr Iwona Kędzierska

e-mail: iwonakedzierska@kul.lublin.pl

 

 

 

 

Kontakt:

 

Collegium Jana Pawła II, pok. C-324 A

 tel.  81/ 445 42 68,  e-mail: bhp@kul.pl

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2017, godz. 14:41 - Iwona Roman