INFORMACJE OGÓLNE

 

 

Dział Inwestycji i Remontów wchodzi w skład Struktury Organizacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora Administracyjnego KUL.

 

Inwestycje rozpoczęte i obecnie realizowane:

- Dostosowanie Akademika Żeńskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej przy ul. Konstantynów 1D.

- Dostosowanie Collegium Jana Pawła II do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej przy al. Racławickich 14,

- Dostosowanie Gmachu Głównego do potrzeb osób niepełnosprawnych przy al. Racławickich 14,

- Budowa nowego ogrodzenia przy Konwikcie Księży Studentów KUL, ul. Akademicka,

- Przebudowa istniejącego układu automatyki samoczynnego załączania rezerwy w stacji K-771 przy al. Racławickich 14.

- Wymiana rozdzielnic piętrowych w Domu Asystenta ul. Konstantynów 1C.

 

Inwestycje w przygotowaniu:

- Dostosowanie Gmachu Głównego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej (etap: zbieranie informacji do opisu przedmiotu zamówienia w celu przygotowania przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej),

- Dostosowanie Konwiktu Księży Studentów o obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej (etap: opracowywanie dokumentacji projektowej),

- Dostosowanie Dworku Staropolskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej (etap: opracowywanie ekspertyzy stanu bezpieczeństwa pożarowego),

- Dostosowanie Rajchertówki - Domu Pracy Twórczej KUL do obowiązujących przepisów sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej (etap: opracowywanie dokumentacji projektowej),

- Budowa obiektów sportowych KUL (etap: dokumentacja opracowana, w toku postępowanie PZP celem wyłonienia Wykonawcy Robót Budowlanych),

- Przebudowa parteru Collegium Jana Pawła II (etap: opracowywanie dokumentacji projektowej),

- Dokończenie budowy i modernizacji Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27 (etap: dokumentacja projektowa dl dokończenia termomodernizacji oraz dla wymiany windy wraz z przebudową szybu została opracowana, przygotowanie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy Robót Budowlanych),

- Wymiana rozdzielnic piętrowych w Akademiku Męskim przy ul. Konstantynów 1B (etap: opracowana dokumentacja projektowa),

- Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów KUL (etap: opracowywanie koncepcji),

- Przebudowa budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej (etap: opracowana dokumentacja projektowa),

- Budowa pomnika Księdza Idziego Radziszewskiego (etap: przygotowanie konkursu w celu wyłonienia projektanta),

- Sala teatralna w CTW 02 (etap: opracowywanie dokumentacji projektowej).

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 12:34 - Krzysztof Targoński